گزارش تحلیلی سرمایه
  2021-04-06

  گزارش تحلیلی سرمایه

  گزارش تحلیلی سرمایه : حسابداری به عنوان رکن اصلی هر واحد اقتصادی، کلیه عملیات و رخدادهای مالی موسسه را تحلیل…
  آموزش اصول حسابداری -قسمت هفتم
  2021-03-27

  آموزش اصول حسابداری -قسمت هفتم

  آموزش اصول حسابداری -قسمت هفتم : در ادامه جلسات آموزش اصول حسابداری قبلی، پس از بررسی درآمدها و هزینه ها،…
  آموزش اصول حسابداری-قسمت ششم
  2021-03-03

  آموزش اصول حسابداری-قسمت ششم

  آموزش اصول حسابداری-قسمت ششم : در جلسات قبلی دوره های آموزش اصول حسابداری علاوه بر مباحث نظری، با مباحث عملی…
  آموزش اصول حسابداری-قسمت پنجم
  2021-02-13

  آموزش اصول حسابداری-قسمت پنجم

  آموزش اصول حسابداری-قسمت پنجم : در چهار جلسه آموزش اصول حسابداری قبلی، پس از آشنایی با تعاریف و مباحث تئوری،…
  آموزش اصول حسابداری-قسمت چهارم
  2021-01-18

  آموزش اصول حسابداری-قسمت چهارم

  آموزش اصول حسابداری-قسمت چهارم : با توجه به الزام فراگیری اصول علمی و کاری هر رشته ای به منظور فراگیری…
  آموزش اصول حسابداری-قسمت سوم
  2021-01-03

  آموزش اصول حسابداری-قسمت سوم

  آموزش اصول حسابداری-قسمت سوم : در راستای آموزش حسابداری به تمامی علاقه مندان این رشته، مبنا بر برگزاری سلسله جلسات…
  آموزش اصول حسابداری – قسمت دوم
  2020-12-09

  آموزش اصول حسابداری – قسمت دوم

  نظر به توضیحات قبلی در خصوص لزوم آموزش برای تمامی رهروان علم و دانش و به ویژه دانشجویان محترم رشته…
  آموزش اصول حسابداری-قسمت اول
  2020-12-05

  آموزش اصول حسابداری-قسمت اول

  برای آموزش هر علمی، ابتدا بایستی با اصول و مبانی اولیه آن آشنا شد تا بتوان با درک مفاهیم پایه…
  گزارشات در حسابداری صنعتی
  2020-11-05

  گزارشات در حسابداری صنعتی

  در آموزش های قبلی با اصول، تعاریف و اهداف حسابداری صنعتی و نیز همچنین با طبقه بندی هزینه ها آشنا…
  طبقه بندی هزینه ها در حسابداری صنعتی
  2020-11-05

  طبقه بندی هزینه ها در حسابداری صنعتی

  به منظور افزایش اطلاعات دوستان عزیز، سری آموزش های حسابداری صنعتی تهیه و ارائه می گردد. در این مجموعه های…
   گزارش تحلیلی سرمایه
   2021-04-06

   گزارش تحلیلی سرمایه

   گزارش تحلیلی سرمایه : حسابداری به عنوان رکن اصلی هر واحد اقتصادی، کلیه عملیات و رخدادهای مالی موسسه را تحلیل…
   آموزش اصول حسابداری -قسمت هفتم
   2021-03-27

   آموزش اصول حسابداری -قسمت هفتم

   آموزش اصول حسابداری -قسمت هفتم : در ادامه جلسات آموزش اصول حسابداری قبلی، پس از بررسی درآمدها و هزینه ها،…
   آموزش اصول حسابداری-قسمت ششم
   2021-03-03

   آموزش اصول حسابداری-قسمت ششم

   آموزش اصول حسابداری-قسمت ششم : در جلسات قبلی دوره های آموزش اصول حسابداری علاوه بر مباحث نظری، با مباحث عملی…
   آموزش اصول حسابداری-قسمت پنجم
   2021-02-13

   آموزش اصول حسابداری-قسمت پنجم

   آموزش اصول حسابداری-قسمت پنجم : در چهار جلسه آموزش اصول حسابداری قبلی، پس از آشنایی با تعاریف و مباحث تئوری،…
   آموزش اصول حسابداری-قسمت چهارم
   2021-01-18

   آموزش اصول حسابداری-قسمت چهارم

   آموزش اصول حسابداری-قسمت چهارم : با توجه به الزام فراگیری اصول علمی و کاری هر رشته ای به منظور فراگیری…
   آموزش اصول حسابداری-قسمت سوم
   2021-01-03

   آموزش اصول حسابداری-قسمت سوم

   آموزش اصول حسابداری-قسمت سوم : در راستای آموزش حسابداری به تمامی علاقه مندان این رشته، مبنا بر برگزاری سلسله جلسات…
   دکمه بازگشت به بالا