آموزش اصول حسابداری-قسمت چهارم
  1 هفته پیش

  آموزش اصول حسابداری-قسمت چهارم

  آموزش اصول حسابداری-قسمت چهارم : با توجه به الزام فراگیری اصول علمی و کاری هر رشته ای به منظور فراگیری…
  آموزش اصول حسابداری-قسمت سوم
  3 هفته پیش

  آموزش اصول حسابداری-قسمت سوم

  آموزش اصول حسابداری-قسمت سوم : در راستای آموزش حسابداری به تمامی علاقه مندان این رشته، مبنا بر برگزاری سلسله جلسات…
  آموزش اصول حسابداری – قسمت دوم
  2020-12-09

  آموزش اصول حسابداری – قسمت دوم

  نظر به توضیحات قبلی در خصوص لزوم آموزش برای تمامی رهروان علم و دانش و به ویژه دانشجویان محترم رشته…
  آموزش اصول حسابداری-قسمت اول
  2020-12-05

  آموزش اصول حسابداری-قسمت اول

  برای آموزش هر علمی، ابتدا بایستی با اصول و مبانی اولیه آن آشنا شد تا بتوان با درک مفاهیم پایه…
  گزارشات در حسابداری صنعتی
  2020-11-05

  گزارشات در حسابداری صنعتی

  در آموزش های قبلی با اصول، تعاریف و اهداف حسابداری صنعتی و نیز همچنین با طبقه بندی هزینه ها آشنا…
  طبقه بندی هزینه ها در حسابداری صنعتی
  2020-11-05

  طبقه بندی هزینه ها در حسابداری صنعتی

  به منظور افزایش اطلاعات دوستان عزیز، سری آموزش های حسابداری صنعتی تهیه و ارائه می گردد. در این مجموعه های…
  مالیات چیست؟ و انواع مالیات مستقیم و غیر مستقیم در حسابداری
  2020-10-24

  مالیات چیست؟ و انواع مالیات مستقیم و غیر مستقیم در حسابداری

  در این مقاله به تعریف مالیات و بررسی انواع مالیات مستقیم و غیر مستقیم بر درآمد شرکت ها و ارزش…
  آموزش حسابداری صنعتی
  2020-10-07

  آموزش حسابداری صنعتی

  در راستای ارتقاء اطلاعات حسابداری مد نظر قرار گرفت سری فیلم های آموزشی در خصوص حسابداری صنعتی ارائه گردد. لذا…
  تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود
  2020-10-05

  تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود

  تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود : در این مقاله نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل هزینه ، حجم فعالیت…
  اصطلاحات بازرگانی بین المللی
  2020-10-01

  اصطلاحات بازرگانی بین المللی

  اصطلاحات بازرگانی بین المللی  : در این مقاله در نظر است به لحاظ افزایش اطلاعات خواننده محترم ، اصطلاحات بازرگانی…
   آموزش اصول حسابداری-قسمت چهارم
   1 هفته پیش

   آموزش اصول حسابداری-قسمت چهارم

   آموزش اصول حسابداری-قسمت چهارم : با توجه به الزام فراگیری اصول علمی و کاری هر رشته ای به منظور فراگیری…
   آموزش اصول حسابداری-قسمت سوم
   3 هفته پیش

   آموزش اصول حسابداری-قسمت سوم

   آموزش اصول حسابداری-قسمت سوم : در راستای آموزش حسابداری به تمامی علاقه مندان این رشته، مبنا بر برگزاری سلسله جلسات…
   آموزش اصول حسابداری – قسمت دوم
   2020-12-09

   آموزش اصول حسابداری – قسمت دوم

   نظر به توضیحات قبلی در خصوص لزوم آموزش برای تمامی رهروان علم و دانش و به ویژه دانشجویان محترم رشته…
   آموزش اصول حسابداری-قسمت اول
   2020-12-05

   آموزش اصول حسابداری-قسمت اول

   برای آموزش هر علمی، ابتدا بایستی با اصول و مبانی اولیه آن آشنا شد تا بتوان با درک مفاهیم پایه…
   گزارشات در حسابداری صنعتی
   2020-11-05

   گزارشات در حسابداری صنعتی

   در آموزش های قبلی با اصول، تعاریف و اهداف حسابداری صنعتی و نیز همچنین با طبقه بندی هزینه ها آشنا…
   طبقه بندی هزینه ها در حسابداری صنعتی
   2020-11-05

   طبقه بندی هزینه ها در حسابداری صنعتی

   به منظور افزایش اطلاعات دوستان عزیز، سری آموزش های حسابداری صنعتی تهیه و ارائه می گردد. در این مجموعه های…
   دکمه بازگشت به بالا