بودجه در حسابداری بهای تمام شده
  4 روز پیش

  بودجه در حسابداری بهای تمام شده

  بودجه در حسابداری بهای تمام شده : در هر کاری نبایستی بدون برنامه ریزی به انجام فعالیت پرداخت، بلکه ابتدا…
  تبدیل مواد به مواد در حسابداری صنعتی
  2 هفته پیش

  تبدیل مواد به مواد در حسابداری صنعتی

  تبدیل مواد به مواد در حسابداری صنعتی : در فرآیند تولید محصولات در واحدهای تولیدی، مواد اولیه وارد می شود…
  طبقه بندی حساب ها در ترازنامه
  4 هفته پیش

  طبقه بندی حساب ها در ترازنامه

  طبقه بندی حساب ها در ترازنامه : می دانیم که صورت ها و گزارشات مالی حاصل تلاش حسابداران یک واحد…
  روش های حسابداری صنعتی
  4 هفته پیش

  روش های حسابداری صنعتی

  روش های حسابداری صنعتی : در تمامی رشته های علمی، روش های مختلفی برای اجرا وجود دارد، حسابداری نیز از…
  انحراف ظرفیت چیست
  2021-08-14

  انحراف ظرفیت چیست

  انحراف ظرفیت چیست : می دانیم که آموزش حسابداری صنعتی، دامنه گسترده ای دارد و لذا برآنیم که ابعاد مختلف…
  حسابهای دائم و موقت چیست
  2021-08-07

  حسابهای دائم و موقت چیست

  حسابهای دائم و موقت چیست : حساب های دفتر کل و به تبع آن، حساب های مندرج در حساب های…
  انواع موجودی کالا و نرخ گذاری
  2021-07-24

  انواع موجودی کالا و نرخ گذاری

  انواع موجودی کالا و نرخ گذاری : موضوع موجودی کالا یکی از مهم ترین مباحث حسابداری و یکی از با…
  تنخواه گردان چیست
  2021-07-15

  تنخواه گردان چیست

  تنخواه گردان چیست ؛ در ادامه جلسات آموزشی حسابداری، یکی از سوالاتی که در ذهن اکثر حسابداران تازه کار مطرح…
  سربار چیست
  2021-07-01

  سربار چیست

  سربار چیست ؛ در محاسبه بهای تمام شده محصولات، اقلام زیادی نقش دارند و لیکن در دسته بندی کلی، این…
  انحراف ترکیب و انحراف بازده مواد اولیه
  2021-06-19

  انحراف ترکیب و انحراف بازده مواد اولیه

  انحراف ترکیب و انحراف بازده مواد اولیه : در جلسه آموزشی قبلی، در خصوص انحراف تولید مواد اولیه توضیحاتی ارائه…
   بودجه در حسابداری بهای تمام شده
   4 روز پیش

   بودجه در حسابداری بهای تمام شده

   بودجه در حسابداری بهای تمام شده : در هر کاری نبایستی بدون برنامه ریزی به انجام فعالیت پرداخت، بلکه ابتدا…
   تبدیل مواد به مواد در حسابداری صنعتی
   2 هفته پیش

   تبدیل مواد به مواد در حسابداری صنعتی

   تبدیل مواد به مواد در حسابداری صنعتی : در فرآیند تولید محصولات در واحدهای تولیدی، مواد اولیه وارد می شود…
   طبقه بندی حساب ها در ترازنامه
   4 هفته پیش

   طبقه بندی حساب ها در ترازنامه

   طبقه بندی حساب ها در ترازنامه : می دانیم که صورت ها و گزارشات مالی حاصل تلاش حسابداران یک واحد…
   روش های حسابداری صنعتی
   4 هفته پیش

   روش های حسابداری صنعتی

   روش های حسابداری صنعتی : در تمامی رشته های علمی، روش های مختلفی برای اجرا وجود دارد، حسابداری نیز از…
   انحراف ظرفیت چیست
   2021-08-14

   انحراف ظرفیت چیست

   انحراف ظرفیت چیست : می دانیم که آموزش حسابداری صنعتی، دامنه گسترده ای دارد و لذا برآنیم که ابعاد مختلف…
   حسابهای دائم و موقت چیست
   2021-08-07

   حسابهای دائم و موقت چیست

   حسابهای دائم و موقت چیست : حساب های دفتر کل و به تبع آن، حساب های مندرج در حساب های…
   دکمه بازگشت به بالا