حسابداری صنعتیفیلم های آموزشی

انحراف ظرفیت چیست

انحراف ظرفیت چیست : می دانیم که آموزش حسابداری صنعتی، دامنه گسترده ای دارد و لذا برآنیم که ابعاد مختلف حسابداری مذکور را بررسی و آموزش های مرتبط را ارانه نماییم، در ادامه جلسات آموزش حسابداری صنعتی، پس از آنکه با ظرفیت های مختلف تولیدی، انواع و تعاریف هر یک آشنا شدیم، در این مقال به آموزش انحراف ظرفیت در حسابداری صنعتی می پردازیم.

انواع ظرفیت ها

به منظور آشنایی بیشتر و یادآوری موضوع، به صورت خلاصه، انواع ظرفیت ها عبارتند از :

  • ظرفیت ایده آل ( تئوری )
  • ظرفیت عملی
  • ظرفیت نرمال ( عادی )
  • ظرفیت واقعی مورد انتظار
  • ظرفیت بلا استفاده و ظرفیت اضافی

با توجه به ارائه توضیحات کامل در خصوص انواع ظرفیت ها و تعاریف و کاربرد هر یک، در این مجال از ارائه توضیحات تکراری، خودداری می شود وعلاقه مندان می توانند از مقالات قبلی استفاده نمایند.

نحوه محاسبه نرخ سربار :

اولین قدم پس برای شروع اقدامات در خصوص محاسبه سربار و نیز محاسبه انحراف ظرفیت، محاسبه نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه می باشد.

برای این منظور ابتدا نوع ظرفیتی که مدنظر است ملاک عمل واقع شود را با توجه به نوع واحد تولیدی، انتخاب و سپس بر اساس آن اقدام به محاسبه می نماییم.

برای محاسبه در صورت تقسیم، مبلغ بودجه سالانه سربار ثابت واحد اقتضادی را درج و در مخرج تقسیم، تعداد ظرفیت مورد نظر را درج می نماییم.

حاصل این تقسیم، نرخ از پیش تعیین شده سربار را نمایش می دهد.

مثال :

برای درک بهتر موضوع در پاسخ به ” انحراف ظرفیت چیست “، در کلیپ آموزشی ارائه شده، تمامی موارد همراه با مثالی ارائه گردیده و تمایم فرمول ها بر اساس آن ها حل و توضیحات ارائه می گردد و لذا با استفاده از کلیپ فوق، درک موضوع همراه با سهولت بسیار بیشتری خواهد بود.

محاسبه سربار ثابت قابل جذب و نیز سربار ثابت جذب شده

سربار ثابت جذب شده و یا قابل جذب، براساس ظرفیت مورد انتخاب، محاسبه می گردد و لذا برای محاسبه، تعداد ظرفیت مورد نظر را در نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه، ضرب می نماییم و حاصل این ضرب، سربار ثابت جذب شده و یا قابل جذب را نمایش می دهد.

اهمیت انتخاب نوع ظرفیت :

همان طور که در توضیحات بالا نیز بیان شد، انتخاب نوع ظرفیت ملاک عمل برای محاسبات نقشی اساسی دارد و همان طور که در مثال ارائه شده در کلیپ آموزشی نیز مشاهده می فرمایید، براساس نوع ظرفیت انتخاب شده، میزان سربار جذب شده و یا قابل جذب بسیار متفاوت است و این امر تاثیر زیادی در عملیات و گزارشات مالی خواهد داشت.

محاسبه انحراف ظرفیت :

در پاسخ به این سوال که : انحراف ظرفیت چیست ؛ در این مرحله می توانیم پاسخ دهیم.

پس از آنکه سربار براساس نرخ از پیش تعیین شده، محاسبه گردید، حال نوبت به محاسبه انحراف ظرفیت می رسد.

انحراف ظرفیت در حالت ظرفیت نرمال :

در این حالت از نرخ از پیش تعیین شده براساس ظرفیت نرمال در فرمول ها استفاده ی می نماییم.

انواع انحراف ظرفیت در حالت ظرفیت نرمال :

به صورت کلی به دو نوع تقسیم می شود :

  • انحراف ظرفیت پیش بینی شده
  • انحراف ظرفیت پیش بینی نشده

نحوه محاسبه انحراف ظرفیت پیش بینی نشده :

برای این منظور از فرمول زیر استفاده می نماییم :

نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه * ( ظرفیت واقعی مورد انتظار -ظرفیت نرمال ) =

با جای گذاری اعداد در فرمول فوق می توانیم به محاسبه انحراف ظرفیت پیش بینی نشده بپردازیم.

نحوه محاسبه انحراف ظرفیت پیش بینی شده :

در ادامه مقاله در خصوص “انحراف ظرفیت چیست ” قابل ذکر است که برای محاسبه انحراف ظرفیت پیش بینی شده از فرمول زیر استفاده می نماییم :

نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه * ( مقدار واقعی تولید – ظرفیت واقعی مورد انتظار ) =

با جای گذاری اعداد در فرمول فوق می توانیم به محاسبه انحراف ظرفیت پیش بینی شده بپردازیم.

حاصل جمع اعداد به دست آمده از این دو فرمول، جمع انحراف ظرفیت را نشان می دهد.

انواع انحراف ظرفیت در حالت ظرفیت عملی :

در حالت استفاده از ظرفیت عملی، علاوه بر دو حالتی که در قسمت قبلی به آن اشاره شد، انحراف ظرفیت اضافی نیز وجود دارد :

  • انحراف ظرفیت پیش بینی شده
  • انحراف ظرفیت پیش بینی نشده
  • انحراف ظرفیت اضافی

فرمول های محاسبه برای ظرفیت پیش بینی شده و نشده که به قرار فرمول های فوق الذکر است و لیکن برای انحراف ظرفیت اضافی از فرمول زیر استفاده می شود :

نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه * ( ظرفیت نرمال – ظرفیت عملی ) =

در این حالت، با جمع نمودن اعداد به دست آمده از سه فرمول فوق الذکر، می توانیم میزان انحراف ظرفیت را مشخص نماییم.

تعیین مساعد یا نامساعد بودن انحراف ظرفیت

در ادامه پاسخ به سوال ” انحراف ظرفیت چیست ” ؛ قابل ذکر است در صورتی که انحراف ظرفیت، صفر باشد، قابل قبول است و یا به عبارتی دیگر، مساعد می باشد و لیکن در غیر این صورت، به هرمیزانی که مبلغ به دست آمده، بالاتر از صفر باشد، وضعیت نامساعد خواهد بود.

نحوه نمایش انحراف ظرفیت در صورت های مالی و بستن آنها

در پایان دوره مالی بایستی مبلغ مربوط به انحراف ظرفیت نیز تعیین تکلیف گردد، برای این منظور به روش زیر عمل می نماییم :

انحراف ظرفیت پیش بینی شده :

مبلغ مربوط به انحراف ظرفیت پیش بینی شده، در ترازنامه زیر مجموعه سایر دارایی ها و به عنوان سایر هزینه ها، نمایش داده می شود.

این نوع انحراف در طول سنوات سرشکن و در اثر گذشت چند دوره مالی، صفر می شود.

انحراف ظرفیت پیش بینی نشده :

مبلغ مربوط به انحراف ظرفیت پیش بینی نشده، به موجودی ها و به ویژه به قیمت تمام شده کالای فروش رفته، تسهیم و در پایان دوره مالی، صفر می شود.

انحراف ظرفیت اضافی :

مبلغ مربوط به این نوع انحراف، در پایان دوره به حساب خلاصه سود و زیان بسته می شود و به این شکل صفر می گردد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا