حسابداری دولتی

بودجه دولت

بودجه دولت : بهترین مکان برای آغاز مطالعه بر روی بخش دولتی؛ قسمت بودجه آن است.

تعریف بودجه دولت :

بودجه صورتی از تمام در آمدها و مخارج و هزینه ها برای یک دوره مشخص زمانی می باشد.

بخش های بودجه دولت :

دو بخش اصلی هزینه ها در بودجه دولتی؛ خرید کالاهای اساسی و هزینه های خدمات و جابجایی و انتقال وجه می باشد ، دو بخش اصلی در آمدهای بودجه نیز مالیات ها و اوراق قرضه هستند.

 هزینه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده دولت:

در رابطه با بودجه دولت یکی از مهم ترین شاخصه ها باید هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده و پیش بینی نشده دولت باشد هرچند این امکان وجود دارد که درآمدهای پیش بینی نشده داشت.

ولی هزینه های پیش بینی نشده بیشتر حالت عمومی دارد و بهتر می تواند این مفهوم کلی را به نمایش بگذارد.

هزینه های پیش بینی نشده؛ هزینه هایی هستند که باید سالانه توسط قانون و قانون گذار اختصاص داده شوند.

هزینه های پیش بینی نشده شامل اکثر خریدهای دولتی که توسط کنگره اختصاص یافته و هر ساله باید قانون جدیدی برای اختصاص آن تصویب شود؛ می باشد.

در این راه؛ دولت بر نحوه خرج کرد آن در هر بخش از هزینه ها کنترل دارد.

در مقایسه با این هزینه های پیش بینی شده؛ هزینه هایی هستند که وابسته به قوانین مصوب هستند و باید انجام شوند مگر اینکه قانون جدیدی تصویب شود.

مثال :

پرداخت های انتقالی دولتی مانند حقوق پرداختی در زمان بیکاری حقوق و بیمه بازنشستگی و کمک های خیریه و عام المنفعه مثال هایی برای این هزینه های پیش بینی شده هستند.

یک بار که قانون تصویب شود و پرداخت بیمه و حقوق بازنشستگی را برای افراد بالای 65 سال گارانتی کند ؛  پرداخت ها به صورت اتوماتیک انجام می شود.

دولت هیچ کنترلی بر روی کامل پرداختها ندارد مگر اینکه قانون عوض شود.

از این دیدگاه در ابتدا مالیات ها در آمدهای پیش بینی شده هستند.

دولت درصد مالیات ها را تعیین می کند و دستورالعمل و نحوه پرداخت آن را معین می نماید.

اما هیچ کنترلی بصورت مستقیم بر میزان جمع آوری درآمدهای مالیاتی که بستگی به میزان فعالیت در راستای دستورالعمل های مالیاتی در آن سال بخصوص را دارد؛ ندارد.

واقعیت تفاوت (در توضیح بودجه دولت) :

در حالی که ما بین هزینه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده فرق قائل می شویم؛ در واقعیت فقط یک خط بسیار نازک بین این دو وجود دارد.

هر چند که بودجه وزارت دفاع بعنوان بودجه پیش بینی نشده منظور می شود ولی حجم زیادی از این بودجه به صورت خودکار است و واقعا خارج از دسترسی و کنترل کنگره قرار دارد.

همین مسئله در مورد شرکت های دولتی نیز مصداق دارد.

تفاوت بین هزینه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده ایالت ها و دولت های محلی (استانی) نیز شفاف نیست.

از آنجایی که وجوه و سرمایه ها می بایست هر ساله تخصیص داده شوند؛ ایالت ها و دولت های محلی سهم زیادی از هزینه های پیش بینی نشده دارند.

بر همین اساس؛ تعدادی از ایالت ها و دولت های محلی در قانون اساسی و منشور کاری خود تعادلی برای محدودیت های بودجه بوجود آورده اند و قادر هستند که فقط مبالغ دریافتی در درآمدهای مالیاتی را مصرف کنند.

این بدین معنی است که آنها قدرت پیش بینی نشده ای بر نحوه مصرف درآمدها دارند اما هیچ قدرت پیش بینی نشده ای بر میزان مصرف ندارند.

بنابراین حجم عظیمی از هزینه ها که توسط ایالت ها و دولت های محلی انجام می شود را می توان در ردیف هزینه های پیش بینی شده بشمار آورد.

بودجه دولت

 خریدهای دولتی:

براساس تفاوت بین خرید های دولتی پیش بینی شده و پیش بینی نشده ما نیازمند به در نظر گرفتن رابطه بین خریدهای دولتی و نتایج حاصل از این خریدها هستیم.

دراکثر تجزیه و تحلیل های ما در بخش های بعدی این کافی خواهد بود که بگوییم هیچ رابطه ای بین خریدهای دولتی و نتایج حاصله از آن خریدها وجود ندارد.

در این مسئله ما می توانیم بگوییم که خریدهای دولت بصورت خود مختار و براساس تصمیم داخلی دولت صورت می گیرد.

خریدهای خودمختار و مستقل دولتی خریدهایی هستند که توسط بخش دولتی انجام می گیرد که هیچ گونه وابستگی به سطح موجود در آمدهای ملی و توان تولیدی آن ندارد.

مفهوم کلی خریدهای مستقل دولتی تقریبا مشابه و یکسان است با هزینه های سرمایه گذاری مستقل که در بخش قبلی راجع به آن صحبت کردیم.

تنظیم سالانه خریدها (در توضیح بودجه دولت) :

آیا خرید های مستقل دولت انعکاسی واقعی از حرکت اقتصادی است؟بلی یا خیر.

در جریان بودجه بندی دولت مرکزی؛ خریدها مقدمتا برای یکسال یا بیشتر از موعد خود تنظیم می شوند؛ تا بودجه راه خود را در بخش های مختلف دولت پیدا نماید.

این بدین معنی است که خریدهای دولت مرکزی زیاد تحت تاثیر نوسانات  شرایط تولید در اقتصاد نیستند.

اقتصاد ممکن است در مرحله انقباضی خود باشد اما سطح خریدهای دولت قبل از اینکه سطح تولید شروع به کاهش نماید تعریف و مصوب شده بود.

به هرحال؛ این مسئله در سطح ایالت ها و دولت های محلی تا حدودی متفاوت است.

بخاطر بیاورید که تعدادی از ایالت ها و دولت های محلی تحت شرایط خاص قانون اساسی خود؛ با توجه به محدودیت های بودجه ای عمل می کردند؛

بدین معنی که آنها می توانستند فقط درآمدهای خود را که خود دریافت کرده بودند هزینه نمایند.

برای تعدادی از این دولت ها این یعنی محدودیت های ماه به ماه است ولی بقیه می بایست بودجه خود را در طی زمان یک ساله متعادل نمایند.

نکته :

وقتی ما می بینیم که درآمدهای مالیاتی دریافتی توسط ایالت ها و دولت های محلی منوط به درامد مالیات دهندگان می باشد؛

ما متوجه می شویم که هزینه های آنها وابستگی زیادی به سطح کلی تولید دراقتصاد دارد.

هرچه درآمدها کاهش یابد افراد مالیات کمتری به ایالت و دولت های محلی پرداخت می کنند.

با درآمد مالیاتی کمتر؛ ایالت ها و دولت های محلی هم محدود به کاهش هزینه می شوند و خرید های دولت کاهش می یابد.

به همین ترتیب؛ هر چه تولید در افزایش یابد؛ درآمدهای مالیاتی و خریدهای دولتی افزایش می یابد.

از آنجا که ایالت و خریدهای محلی برای حداقل دو سوم خریدهای دولتی به حساب می آیند؛ افزایش تولید خریدهای دولتی را افزایش می دهند.

نقش مالیات در پویایی اقتصاد (در توضیح بودجه دولت) :

مالیات ها به عنوان موثرترین عامل در سیاست های مالی نقش خطیر و پویایی در روند توسعه کشورها به عهده دارند.

و می توانند به عنوان ابزاری کارا در تصحیح نابرابری ها ، مقابله با تورم قیمت ها ، هدایت پروژه های توسعه در مسیرهای مطلوب ، کاهش مصرف های تجملی و غیر مفید طبقات ثروتمند.

و نیز جمع آوری پس اندازهای اجباری و هدایت آنها به سرمایه گذاری های مولد ، مورد استفاده قرار می گیرند.

بنابراین مالیات ها نقش بسیار مهمی در تامین مالی دولت از یک سو و تنظیم امور اقتصادی جامعه از سوی دیگر ، ایفا می کنند.

در اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به علل مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی سهم درآمدهای مالیاتی بسیار ناچیز بوده و درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی ، بیشترین سهم را در تامین هزینه های دولت دارد

که این ترکیب نامناسب درآمدها از یک سو حکایت از وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به ثروت های طبیعی دارد و از سوی دیگر نشان گر فقدان یک نظام مالیاتی موثر و کارا در این گونه کشورهاست.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا