حسابداری

تصفیه شرکت سهامی

تصفیه شرکت سهامی :بنا به دلایلی ممکن است عمر یک شرکت سهامی به پایان رسد ، به این حالت انحلال شرکت گویند.

در زمان انحلال کلیه حساب های شرکت مورد بررسی و تسویه حساب قرار می گیرد ، بدهی ها پرداخت ، طلب ها وصول می شود که به این حالت تصفیه شرکت گویند.

بر  حسب ماده 93 قانون تجارت انحلال شرکت های سهامی در حالات زیر انجام می گردد (در توضیح تصفیه شرکت سهامی) :

1-در صورتی که شرکت مزبور به مقصودی که جهت آن شرکت را تشکیل داده است ، نرسیده و یا منظور فوق محال باشد ؛

2-اگر شرکت برای مدت معینی تشکیل شده و مدت آن به پایان رسیده باشد ؛

3-اگر شرکت تشکیل شده ورشکست گردد ؛

4-در صورتی که مجمع عمومی تصمیم به انحلال شرکت مذکور گرفته باشد ؛

5-در صورت حکم قطعی دادگاه ؛

نکته :

طبق ماده 24 قانون تجارت ممکن است مدت یک شرکت منقضی شده باشد ولی مجمع عمومی و فوق العاده به ادامه فعالیت های شرکت مذکور رای بدهد.

به طور کلی وقتی شرکتی منحل گردید یا دارایی های غیر نقدی آن کلاً به پول تبدیل و بدهی های شرکت از محل آن پرداخت گردیده و در پایان مازاد مانده ( اگر وجود داشته باشد ) بین شرکاء تقسیم گردد.

تصفیه (در توضیح تصفیه شرکت سهامی) :

به طور کلی به کلیه عملیاتی که جهت این منظور انجام می گیرد تصفیه شرکت گویند.

به طور کلی تصفیه امور شرکت را یک یا چند نفر مدیر تصفیه به عهده خواهد گرفت و در مجمع عمومی فوق العاده رای مربوط به انحلال شرکت صادر می گردد.

نکته :

طبق ماده 213 قانون تجارت در شرکت های سهامی تصفیه امور مربوط به انحلال به عهده مدیران آن شرکت خواهد بود.

مگر آن که اساسنامه مقررات دیگری را پیش بینی کرده و با رای اکثریت مجمع عمومی ترتیب دیگری را داده باشد.

مطابق مواد 202 تا 218 قانون تجارت اگر به موجب مقررات اساسنامه اشخاص دیگری به جز مدیران شرکت عهده دار امور تصفیه گردند ، باید هیات مدیره فوراً کلیه موجودی ها و پرونده های مالی شرکت را در اختیار آنان قرار دهد.

طبق ماده 217 قانون تجارت باید در دفاتر شرکت منحل شده با نظر مدیریت ، اسناد از تاریخ تصفیه به مدت ده سال در محل معینی ضبط و نگهداری گردد.

بستن دفاتر پس از انجام تصفیه (در توضیح تصفیه شرکت سهامی) :

بعد از انجام تصفیه باید نتایج آن در دفاتر شرکت انعکاس یابد ولی تا زمانی که در جریان امور تصفیه شرکت به پایان نرسیده باشد انجام عملیات مربوط به بستن دفاتر شرکت امکان نخواهد داشت.

وقتی امور تصفیه به پایان رسید ، مدیران تصفیه خلاصه حساب تهیه می کنند که به صورت دریافت و پرداخت بوده و عملیات تصفیه در آن انعکاس دارد و همین خلاصه ، اصل که پایه بستن دفاتر شرکت سهامی می باشد.

تصفیه شرکت سهامی

عملیات حسابداری تصفیه :

معمولاً تصفیه شرکت های سهامی به مدت زمان نسبتاً طولانی نیازمند است و به طور کلی نباید از دو سال تجاوز کند و چنانچه عمل تصفیه تا پایان مدت دو سال انجام نگرفت مدیران تصفیه می توانند تقاضای تمدید مدت تصفیه را بنمایند.

به طور کلی عملیات تصفیه را می توان به صورت زیر خلاصه کرد (در توضیح تصفیه شرکت سهامی) :

1 )

دو حساب یکی به نام سود و زیان تصفیه و دیگری صورت حساب نهایی دریافت و پرداخت ( حساب تصفیه ) باز کرده در هنگام فروش دارایی ها به قیمت تمام شده حساب دارایی مذکور را بستانکار و به اندازه مبلغ حساب تصفیه ( نهایی ) را بدهکار نموده و ما به التفاوت به حساب سود و زیان تصفیه برده می شود ؛

2 )

از محل فروش دارایی ها ، بدهی های شرکت پرداخت و در این حالت حساب بدهی مربوطه بدهکار و صورت حساب نهایی دریافت و پرداخت بستانکار می گردد ؛

3 )

کلیه اقلام مربوط به سود و زیان سال های گذشته ، اندوخته ها یا مانده تقسیم سود یا سود و زیان تصفیه مفاصا می گردد ؛

4 )(در توضیح تصفیه شرکت سهامی)

کلیه مبالغی که بابت هزینه تصفیه پرداخت گردیده در حساب سود و زیان تصفیه بدهکار و در حساب صورت حساب نهایی دریافت و پرداخت بستانکار می گردد ؛

5 )

اگر طبق اساسنامه قرار باشد ابتدا مبالغ سهام ممتاز پرداخت گردد لذا باید حساب آنها مفاصا شود.

به این صورت که سود سهام ممتاز در سود یا زیان تصفیه بدهکار و در صورت حساب نهایی بستانکار و اصل مبالغ سهام مذکور در حساب سهام ممتاز بدهکار و صورت حساب نهایی بستانکار شود ؛

6 )

مانده حساب سود و زیان تصفیه و صورت حساب نهایی دریافت و پرداخت با سهام عادی بسته می شود.

یاد آوری (در توضیح تصفیه شرکت سهامی) :

این نوع تصفیه را تصفیه تدریجی گویند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا