حسابداری دولتی

تعریف خزانه در حسابداری دولتی

تعریف خزانه در حسابداری دولتی : با توجه به مقررات قانونی مربوطه ، کلیه دریافت ها اعم از درآمدهای عمومی و اختصاصی ، سپرده ها و سایر منابع تامین اعتبار باید در حساب های خزانه متمرکز و کلیه پرداخت ها اعم از هزینه ها ، بازپرداخت وام ها و … در حدود اعتبارات مصوب طبق قوانین و مقررات باید از طریق خزانه مستقیماً یا از طریق عاملین قانونی آن صورت گیرد.

خزانه (در توضیح تعریف خزانه در حسابداری دولتی):

خزانه داری کل در واقع مدیریت امور مالی دولت را به عهده داشته و وجوه لازم را جهت تامین مالی اعتبارات مصوب تهیه و تدارک لازم به منظور وصول ، نگهداری وجوه و پرداخت مخارج دولت را فراهم می نماید.

به موازات انجام این وظیفه مهم ، خزانه وظایف دیگری شامل اداره امور وام های عمومی ، اداره فعالیت های مربوط به دریافت یا پرداخت وام ، هماهنگی در تنظیم ورود و خروج وجوه در رابطه با هزینه های دولتی را نیز به عهده دارد.

خزانه برای ایجاد تسهیلات لازم در خصوص جمع آوری وجوه و پرداخت هزینه های دولتی برای کلیه واحد های دولتی از یک طرف حساب های بانکی لازم جهت واریز وجوه دریافتی و از طرف دیگر حساب های بانکی به منظور انجام پرداخت های واحد های مذکور در بانک مرکزی و یا سایر بانک ها افتتاح می نماید.

از وظایف دیگری که خزانه به عهده دارد می توان تهیه آمارهای روزانه و ماهانه دریافت ها و پرداخت های کشور و همچنین همکاری لازم در خصوص تهیه و تنظیم لایحه بودجه کل کشور با سازمان برنامه و بودجه نام برد.

منابع مالی خزانه (در توضیح تعریف خزانه در حسابداری دولتی) :

وجوهی که جهت مخارج دولت به هر نحوی از انحا در دسترس خزانه قرار می گیرد ، اصطلاحاً منابع مالی می گویند. این منابع به چهار دسته به شرح زیر طبقه بندی می شود :

1-وجوه دولتی :

الف- وجوه عمومی :

که عمدتاً از وصول درآمدهای بودجه ای شامل درآمدهای مالیاتی ، فروش نفت و گاز و درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت و غیره حاصل می شود ، از منابع مهم خزانه به شمار می رود.

وجوه عمومی برای مصارف عمومی قابل استفاده می باشد.

ب- وجوه اختصاصی :

شامل درآمدهای اختصاصی وزارت خانه ها و موسسات دولتی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور منظور می شود.

2-وجوه امانی :

وجوه امانی وجوهی است که متعلق به دولت نیست و برای مدت محدود و به صورت امانت در اختیار دولت قرار می گیرد.

مانند سپرده ها ، درآمدهای شرکت های دولتی و غیره.

وجوه فوق علی رقم امانی بودن آنها در صورت لزوم برای رفع احتیاجات نقدی خزانه طبق قانون محاسبات عمومی می تواند مورد استفاده خزانه قرار گیرد.

بنابر این وجوه امانی می تواند در مواردی به صورت موقت جزء منابع مالی خزانه محسوب شود.

3-وام ها یا بدهی های عمومی :

در صورتی که درآمدهای بودجه تکافوی پرداخت های دولت را ننماید و یا این که در مقاطع زمانی معین وصولی ها و پرداختی ها توازن نداشته باشد، خزانه داری کل برای تامین وجوه کسری با اجازه قانون متوسل به دریافت وام می شود.

وام دریافتی خزانه دو نوع است (تعریف خزانه در حسابداری دولتی) :

کوتاه مدت و بلند مدت و از طرف دیگر این قبیل وام ها یا داخلی است یعنی از داخل کشور تامین می شود و یا خارجی است یعنی از کشورهای دیگر دریافت می شود.

وام ها از سیستم بانکی تحصیل می شود و یا از طریق انتشار و فروش اوراق قرضه و مشارکت صورت می گیرد.

در هر حال آنچه که مسلم است دریافت یا پرداخت وام اعم از داخلی یا خارجی بر طبق قانون و با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر خواهد بود.

تنخواه گردان خزانه نیز در واقع یک وام کوتاه مدت یک ساله است که در اختیار خزانه قرار می گیرد و قاعدتاً بایستی در پایان سال واریز کرد.

تعریف خزانه در حسابداری دولتی

خزانه و بانک مرکزی (در توضیح تعریف خزانه در حسابداری دولتی) :

در کشور ایران طبق قانون محاسبات عمومی کشور ، حساب های خزانه در بانک مرکزی و یا شعب سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی نمایندگی داشته باشند ، افتتاح می شود.

در اجرای اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت های دولت به حساب های مفتوحه واریز و کلیه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب با رعایت قوانین و مقررات مربوط از حساب های مورد بحث انجام می شود.

به منظور اجرای صحیح مقررات قانونی فوق خزانه برای جمع آوری و پرداخت وجوه حساب هایی به شرح زیر در بانک مرکزی افتتاح می نماید :

1-حساب تمرکز وجوه (در توضیح تعریف خزانه در حسابداری دولتی) :

الف- حساب تمرکز وجوه عمومی :

خزانه با توجه به درآمدهای عمومی پیش بینی شده در بودجه سالانه برای هر یک از سازمان های وصول کننده درآمد به تعداد لازم حساب تمرکز وجوه درآمد عمومی افتتاح می نماید.

حساب های تمرکز درآمدهای کلیه سازمان های دولتی غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها در مواعد مشخصی ، هفتگی یا ماهانه که خزانه تعیین می نماید به حساب دیگری تحت عنوان حسب تمرکز وجوه عمومی واریز می گردد.

ب- حساب تمرکز وجوه اختصاصی :

خزانه برای تمرکز وجوه درآمد اختصاصی سازمان های دولتی برای هر یک از سازمان های دولتی یک حساب غیر قابل برداشت تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد اختصاصی در بانک مرکزی افتتاح می نماید تا درآمد اختصاصی سازمان های ذیربط در حساب مورد بحث واریز شود.

ج- حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی :

طبق قانون درآمد شرکت های دولتی بایستی به حساب های تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی از طریق خزانه در بانک مرکزی افتتاح می شود ، واریز گردد.

بنابر این به تعداد شرکت های دولتی حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی در بانک مرکزی افتتاح می شود.

شرکت های دولتی درآمد حاصل از فعالیت های خود را ابتدا به حساب ذیربط واریز و برای پرداخت هزینه های خود از خزانه تقاضای وجه می نمایند و خزانه طبق قانون مکلف است ترتیبی اتخاذ نمایدکه وجوه مورد نیاز شرکت های دولتی در حدود موجودی آنها بلافاصله دراختیار آنان قرار گیرد.

لازم به توضیح است در مورد شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش خصوصی است.

تمرکز وجوه درآمدهای آنها در حسابداری خزانه موکول به موافقت صاحبان سهام آنها شده است :

د- حساب تمرکز وجوه سپرده (در توضیح تعریف خزانه در حسابداری دولتی):

جهت هر یک از دستگاه های دولتی در بانک مرکزی حساب تمرکز وجوه سپرده افتتاح می شود تا وجوه سپرده دستگاه های دولتی به حساب مذکور واریز گردد.

وجوه واریز شده به حساب مذکور که غیر قابل برداشت نیز می باشد در پایان هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده خزانه که نزد بانک مرکزی مفتوح است ، منتقل می شود :

2- حساب های پرداخت وجوه   :

الف- پرداخت وجوه جاری ؛

ب- پرداخت وجوه عمرانی ؛

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا