حسابداری دولتی

تمبر و اوراق بهادار

تمبر و اوراق بهادار : دولت برای وصول برخی از درآمدهای عمومی خود از تمبر و اوراق بهـادار استفاده می نماید.

به عبارت دیگر دولت قسمتی از بهای خدماتی را که برای مردم انجام می دهد مطابق مجوز قانونی از طریق ابطال تمبر و یا فروش اوراق بهادار وصول می نماید.

درآمدهای مربوط به خدمات پستی و ثبتی و یا خدمات قضایی و حقوقی از جمله درآمدهای عمومی است که دولت از طریق فروش و ابطال تمبر وصول می نماید.

تمبر و اوراق بهـادار توسط چاپخانه دولتی ایران که از شرکت های دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است ، چاپ و به فروش می رسد.

درآمد حاصل از فروش آنها به حساب درآمد عمومی کشور منظور می گردد.

نحوه نگهداری حساب تمبر و اوراق بهادار :

برای نگهداری حساب تمبر و اوراق بهـادار از گروه حساب متوازن به شرح زیر استفاده می شود :

تنخواه گردان اوراق بهادار ( دارای حساب های معین بر حسب انواع تمبر )

مخزن تمبر و اوراق بهـادار :

دارای حساب های معین بر حسب انواع تمبر می باشد.

تمبر و اوراق بهادار مصرفی :

دستگاه های دولتی تمبر و اوراق بهـادار را از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی از چاپخانه دولتی دریافت می کنند.

هنگام دریافت تمبر مخزن تمبر و اوراق بهـادار را بدهکار و حساب تمبر و اوراق بهـادار دریافتی را بستانکار می نماییم.

مثال )

در ادامه با ذکر چندین مثال ، حالات مختلف را بررسیمی می نماییم :

1)

فرض می شود که ثبت اسناد استان گیلان در سال1396 مبلغ 40.000.000 ريال انواع تمبر و اوراق بهـادار از چاپخانه دولتی دریافت می نماید.

مخزن تمبر و اوراق بهـادار                      40.000.000

.            تمبر و اوراق بهـادار دریافتی                              40.000.000

دریافت تمبر و اوراق بهـادار از چاپخانه دولتی

2)

فرض می کنیم ثبت اسناد استان گیلان در ابتدای سال 96 به واحدهای تابع خود در شهرستان مقداری تمبر و اوراق بهادار به عنوان تنخواه گردان تحویل می نماید.

در این حالت واحدهای تابع هر تعداد که تمبر و اوراق بهـادار مصرف می نمایند.

وجه آن را به حساب ثبت اسناد استان واریز و معادل آن تمبر و اوراق تحویل می گیرند.

درموقع تحویل تمبر و اوراق بهـادار به واحدها ثبت زیر انجام می شود : ( با فرض مبلغ 10.000.00 ريال )

تنخواه گردان اوراق بهادار                        10.000.000

.          مخزن اوراق بهادار و تمبر                                   10.000.000

تحویل تمبر و اوراق بهادار به استان های تابعه به عنوان تنخواه

3)

فرض می شود که ثبت اسناد مرکز استان در طول سال مالی 96 مبلغ 25.000.000 ريال بابت خدمات ثبتی تمبر و اوراق بهـادار مصرف نموده و وجه آن از اشخاص وصول و به حساب درآمد عمومی خدمات ثبتی واریز می نماید.

در موقع فروش تمبر و اوراق بهـادار ثبت دو آرتیکل به شرح زیر ضروری است :

الف)

چون درآمد حاصل از فروش تمبر و اوراق بهـادار باید به حساب درآمد عمومی واریز شود ، لذا لازم است ثبت زیر انجام شود :

بانک درآمد عمومی                      25.000.000

.          درآمد عمومی                                       25.000.000

ثبت درآمد خدمات ثبتی حاصل از فروش تمبر

ب)

سپس آرتیکل زیر نیز بابت تمبر و اوراق بهادار مصرف شده ثبت می گردد ، یعنی موجودی مخزن معادل تمبر مصرف شده کاهش می یابد :

تمبر و اوراق بهـادار مصرفی          25.000.000

.       مخزن تمبر و اوراق بهـادار                      25.000.000

مصرف تمبر و وصول درآمد

4)

فرض کنید که واحدهای تابعه در شهرستان ها مبلغ 8.000.000 ريال تمبر برای وصول درآمد خدمات ثبتی مصرف نموده و وجه آن را به حساب ثبت اسناد استان واریز نمایند و معادل وجه واریز شده مجدداً تمبر تحویل می گیرد.

ثبت فعالیت های مربوط به درآمد و فروش تمبر در دفتر روزنامه ثبت مرکز استان به شرح زیر است :

بانک درآمد عمومی                      8.000.000

.          درآمد عمومی                                       8.000.000

ثبت درآمد خدمات ثبتی حاصل از فروش تمبر

تمبر و اوراق بهـادار مصرفی          8.000.000

.       مخزن تمبر و اوراق بهادار                          8.000.000

مصرف تمبر از طریق فروش

5)

در سال 96 کلیه درآمدهای عمومی مربوط به خدمات ثبتی به خزانه انتقال یافت :

خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی        33.000.000

.       بانک درآمد عمومی                                   33.000.000

انتقال درآمدهای عمومی به خزانه

6)

در طول سال مالی 96 جمعاً مبلغ 30.000.000 ريال تمبر و اوراق بهادار مصرف شده از چاپخانه دولتی درخواست گردیده و تمام آن تحویل سازمان ثبت گردیده است :

مخزن تمبر و اوراق بهـادار                          30.000.000

.         تمبر و اوراق بهـادار دریافتی                                    30.000.000

تحویل تمبر و اوراق بهـادار دریافتی از چاپخانه

تمبر و اوراق بهادار

بستن حساب ها :

1)

حساب های درآمد عمومی با خزانه همیشه بسته می شود :

درآمد عمومی                                    33.000.000

.          خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی                      33.000.000

بستن حساب درآمد

2)

حساب تمبر و اوراق بهادار مصرفی که از حساب های موقت می باشد ، باقسمتی از حساب تمبر و اوراق بهـادار دریافتی بسته می شود و به این ترتیب مانده حساب تمبر و اوراق بهـادار مصرفی به صفر می رسد و از دفاتر حذف می گردد.

از طرف دیگر مانده بستانکار حساب تمبر و اوراق بهـادار دریافتی به میزان تمبر و اوراق بهـادار مصرف شده کاهش یافته و با مانده بدهکار حساب های مخزن ، تمبر و اوراق بهـادار و تنخواه گردان تمبر و اوراق بهـادار مطابقت خواهد نمود :

تمبر و اوراق بهـادار دریافتی                      33.000.000

.            تمبر و اوراق بهـادار مصرفی                           33.000.000

بستن حساب تمبر و اوراق بهـادار مصرفی

بستن حساب های دائمی :

در پایان سال حساب های دائمی نیز بسته و مانده آن به سال بعد انتقال می یابد ، بنابر این حساب مانده بستانکار حساب تمبر و اوراق دریافتی برابر است با جمع بدهکار حساب مخزن و تنخواه گردان.

تمبر و اوراق بهادار دریافتی                      37.000.000

.        تنخواه گردان تمبر و اوراق بهـادار                        10.000.000

.         مخزن تمبر و اوراق بهـادار                                27.000.000

بستن حساب های دائمی

افتتاح حساب ها :

در سال مالی جدید حساب های دائمی با ثبت آرتیکل زیر افتتاح می گردد :

تنخواه گردان تمبر و اوراق بهـادار                        10.000.000

مخزن تمبر و اوراق بهادار                                27.000.000

.                    تمبر و اوراق بهـادار دریافتی                               37.000.000

ثبت افتتاح حساب های دائم در دفاتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا