حسابداری

ثبتهای مالی در دفترروزنامه و دفترکل

ثبتهای مالی در دفترروزنامه و دفترکل : می دانیم که فعالیت های مالی پس از ثبت آرتیکل در اسناد حسابداری ، عملیات مذکور به دفتر روزنامه منتقل و سپس به حساب های دفتر کل منتقل می شود.

دفتر روزنامه (در توضیح ثبتهای مالی در دفترروزنامه و دفترکل) :

دفتر روزنامه دفتری است که کلیه فعالیت های مالی موسسات به طور روزانه و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شود.

دفتردار هنگام ثبت فعالیت های مالی در دفتر روزنامه باید حساب هایی را که در نتیجه وقوع یک داد و ستد بدهکار یا بستانکار می شود ، تعیین و مشخص نماید.

و برای هر آرتیکلی که در دفتر ثبت می کند توضیحات کافی بدهد.

استفاده  از دفتر روزنامه به علل متعدد برای موسسات بازرگانی ، اعم از تجارت خانه های فردی ، شرکت های سهامی یا غیر سهامی ، سازمان های تولیدی و کارخانه های بزرگ لازم است.

این دفتر تمام فعالیت های مالی موسسات را به ترتیب تاریخ وقوع نشان می دهد.

و با استفاده از آن تجزیه و تحلیل و بررسی اطلاعات و توضیحات مربوط به هر داد و ستد تسهیل می شود و امکان وقوع اشتباه در انجام عملیات دفتر داری تقلیل می یابد.

دفتر روزنامه عمومی(در توضیح ثبتهای مالی در دفترروزنامه و دفترکل) :

در هر موسسه با توجه به چگونگی و حجم فعالیت های موسسه مذکور از انواع خاص دفتر روزنامه استفاده می شود.

ساده ترین و متداول ترین نوع دفتر روزنامه دفتری است که آن را دفتر روزنامه عمومی دو ستونی و یا به اصطلاح معروف در ایران ، دفتر روزنامه ایتالیایی می نامند.

صفحات دفتر روزنامه باید دارای شماره ترتیب باشد ( ماده 12 قانون تجارت ).

ستون های دفتر روزنامه :

فرم ساده این دفتر دارای ستون هایی برای تاریخ ، شرح ، عطف ، مبلغ بدهکار و مبلغ بستانکار می باشد.

طرز ثبت معاملات در دفتر روزنامه عمومی دو ستونی به این ترتیب است که پس از نوشتن تاریخ هر معامله ابتدا نام حسابی که بدهکار است در منتهی الیه سمت راست ستون شرح و در مقابل تاریخ ثبت و مبلغ بدهکار نیز در همان سطر  ، در ستون بدهکار نوشته می شود.

سپس نام حسابی که بستانکار است در سطر بعد و با حداقل یک سانتیمتر و نیم فاصله از منتهی الیه سمت راست ستون شرح ، ثبت و مبلغ بستانکار در مقابل آن در ستون بستانکار نوشته می شود.

و بالاخره در سطح بعد توضیح مختصری راجع به چگونگی معامله داده می شود.

برای نوشتن این توضیح دو رویه وجود دارد و می توان آن را از منتهی الیه سمت راست ستون شرح ، یا این که با حداقل دو سانتیمتر و نیم فاصله از آن نوشت.

نقل اعداد از دفتر روزنامه به دفتر کل (در توضیح ثبتهای مالی در دفترروزنامه و دفترکل) :

به موجب ماده هشت قانون تجارت ایران و طبق رویه معمول در دفتر داری ، باید کلیه اقلام ثبت شده در دفتر روزنامه ، حداقل هفته ای یک مرتبه ، از دفتر روزنامه به حساب های مربوط در دفتر کل نقل شود.

ثبتهای مالی در دفترروزنامه و دفترکل

دفتر کل :

دفتر کل عبارت است از مجموعه حساب هایی که در یک موسسه نگهداری می شود.

این حساب ها ممکن است به صورت صفحات یک دفتر مجلد و یا به صورت کارت و اوراق آزاد باشد ( امروزه با متداول شدن استفاده از نرم افزار های حسابداری ، در نرم افزار مربوطه حساب های کل نگهداری می شود. )

متداول ترین  فرم حساب های دفتر کل دارای دو طرف به نام بدهکار ( طرف راست ) و بستانکار ( طرف چپ ) است که هر یک به ترتیب دارای ستون هایی برای تاریخ ، شرح ، عطف و مبلغ می باشد.

عنوان (نام) هر حساب و شماره مخصوص آن ( یا شماره صفحه ) باید در بالای هر صفحه یا کارت نوشته شود.

نحوه نقل اطلاعات (در توضیح ثبتهای مالی در دفترروزنامه و دفترکل):

به شرحی که گذشت ، تشخیص حساب هایی که در هر معامله بدهکار یا بستانکار می شود در دفتر روزنامه به عمل می آید.

هنگام نقل اعداد از دفتر روزنامه به دفتر کل باید مبالغی را که در دفتر روزنامه بدهکار شده اند ، در سمت راست ( طرف بدهکار ) حساب مربوطه در دفتر کل و مبالغی را که بستانکار شده اند در سمت چپ ( طرف بستانکار ) حساب مربوطه وارد کرد.

طرز نقل اعداد به این ترتیب است که دفتردار ابتدا تاریخ ثبت معامله را عیناً از ستون تاریخ دفتر روزنامه به ستون تاریخ قسمت مربوطه حساب انتقال می دهد.

سپس مبلغی را که حساب مذکور بدهکار یا بستانکار شده است در ستون مبلغ قسمت مربوطه و در صورت لزوم شرح مختصری هم در ستون شرح ، می نویسد.

و بالاخره شماره صفحه دفتر روزنامه را که مبلغ مذکور از آن صفحه نقل شده است در مقابل آن مبلغ در ستون ” عطف ” قسمت مربوطه حساب وارد می کند.

نکته :

پس از این که مبلغی به ترتیب فوق به حساب مربوطه در دفتر کل انتقال یافت باید شماره حساب مذکور ( یا شماره صفحه آن در دفتر کل ) در ستون عطف دفتر روزنامه در مقابل همان مبلغ نوشته شود.

ذکر این شماره در ستون عطف دفتر روزنامه ، علاوه بر کمک در کنترل عملیات دفتر داری و یافتن اشتباهات ، حاکی از این است که کدام یک از اقلام روزنامه به دفتر کل نقل شده است.

دفتر داری (در توضیح ثبتهای مالی در دفترروزنامه و دفترکل) :

انجام مراحل اول و دوم حسابداری ، یعنی ثبت فعالیت های مالی در دفاتر روزنامه و نقل اقلام ثبت شده در دفاتر مذکور به حساب های مربوط در دفتر کل ، اصطلاحاً ” دفتر داری ” نامیده می شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا