حسابداری دولتی

حسابداری هزینه ها وسایر پرداخت ها

برای حسابداری هزینه ها وسایر پرداخت ها در حسابداری دولتی بایستی موارد زیر مورد بررسی و عملیات حسابداری مربوطه انجام گیرد :

تنخواه گردان حسابداری :

مبلغ ثابتی وجه نقد که خزانه یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام هزینه های جاری و عمرانی دستگاه های دولتی در اختیار ذیحسابان قرار می دهد.

تنخواه گردان حسابداری بایستی در مهلت معین پس از اتمام سال مالی واریز گردد. لازم به توضیح است که بعضی از ذیحسابان دستگاه های دولتی برای پرداخت مخارج سازمان دولتی از سیستم تنخواه گردان استفاده نمی نمایند بلکه پس از ابلاغ اعتبار تخصیص یافته ، بخشی از اعتبار تخصیصی را از خزانه درخواست نموده و پس از دریافت وجه ، پرداخت های قانونی را انجام می دهند.

در این قبیل موارد ، استفاده از سرفصل تنخواه گردان حسابداری ، در حساب دستگاه دولتی ضروری نیست. در صورت استفاده از تنخواه گردان حسابداری ، حساب بانک پرداخت جاری بدهکار و تنخواه گردان حسابداری ، بستانکار می شود :

بانک پرداخت جاری                          xx

.                تنخواه گردان حسابداری                           xx

دریافت وجه بابت تنخواه گردان

در صورتی که بابت هزینه های انجام شده از خزانه درخواست وجه صورت گیرد و خزانه وجه در اختیار سازمان قرار دهد ، ” حساب بانک پرداخت جاری ” ، بدهکار و ” حساب جاری خزانه-بودجه جاری ” ، بستانکار می گردد.

تنخواه گردان پرداخت :

ذیحسابان دستگاه های دولتی به منظور ایجاد تسهیلات لازم در مورد پرداخت برخی از هزینه های واحد های تابعه دستگاه های دولتی محل ماموریت خود ، مقداری وجه نقد تحت عنوان تنخواه گردان پرداخت ، در اختیار عامل ذیحساب واحد تدارکات و یا کارپرداز قرار می دهند تا به تدریج که هزینه ها انجام می شود با تحویل اسناد هزینه مربوطه ، وجه آن را دریافت و تنخواه گردان مربوط تکمیل شود.

تنخواه گردان پرداخت ، جزو پرداخت های غیر قطعی دستگاه دولتی تلقی و از اقلام دارایی محسوب و مانده بدهکار آن در صورت حساب های ماهیانه یا سالیانه منعکس می شود.

نحوه بازپرداخت تنخواه گردان پرداخت (در توضیح حسابداری هزینه ها وسایر پرداخت ها ) :

همان طور که قبلاً بیان گردید ، تنخواه گردان پرداخت به منظور ایجاد تسهیلات لازم در امر پرداخت هزینه های جزئی در اختیار عاملین ذی حساب قرار می گیرد.

عاملین مذکور همه ماهه هزینه های واحد محل استقرار خود را از محل تنخواه گردان پرداخت در اختیار ، انجام داده و معادل اسناد هزینه ای که به ذیحساب ارائه می دهند وجه لازم دریافت می نمایند. واریز تنخواه گردان پرداخت یا به طور کامل با وجه نقد صورت می گیرد که در این صورت آرتیکل مذبور به صورت زیر است :

بانک پرداخت جاری                    xx

.              تنخواه گردان پرداخت جاری            xx

واریز تنخواه گردان پرداخت به صورت نقد

یا با استفاده از اسناد هزینه کاملاً تسویه می گردد (در توضیح حسابداری هزینه ها وسایر پرداخت ها ):

هزینه های سال جاری                 xx

.              تنخواه گردان پرداخت جاری            xx

واریز تنخواه گردان پرداخت با اسناد هزینه

یا قسمتی با اسناد هزینه و قسمتی با وجه نقد تسویه می گردد :

بانک پرداخت جاری                    xx

هزینه های سال جاری                 xx

.              تنخواه گردان پرداخت جاری            xx

واریز تنخواه گردان با اسناد هزینه و واریز وجه نقد

حسابداری هزینه ها وسایر پرداخت ها

پیش پرداخت (در توضیح حسابداری هزینه ها وسایر پرداخت ها ) :

پیش پرداخت به پرداخت هایی اطلاق می گردد که قبل از انجام تعهد صورت می گیرد. پیش پرداخت از حساب های دارایی است و با توجه به قواعد بدهکار و بستانکار شدن حساب های دارایی افزایش آن در بدهکار و کاهش آن در بستانکار ، ثبت می شود. مانده عادی آن همواره بدهکار و هنگام واریز بستانکار می گردد.

پیش پرداخت زمانی واریز و یا مستهلک می شود که موضوع معامله یا قرارداد انجام شده باشد. در این صورت به بدهکار حساب هزینه منظور و از دفاتر حذف می شود.

در مواردی ممکن است قرارداد منعقده ، بنابر عللی فسخ و پیش پرداخت با وجه نقد واریز شود ، در این حالت وجه دریافتی بابت واریز پیش پرداخت به بدهکار حساب بانک پرداخت جاری و با بستانکار نمودن حساب پیش پرداخت سال جاری ، از دفاتر حسابداری حذف می شود.

علی الحساب (در توضیح حسابداری هزینه ها وسایر پرداخت ها ):

در مواردی که تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بابت بهای کالای تحویلی یا خدمات انجام شده ، بنابر عللی مقدور نباشد و یا اسناد و مدارک ارائه شده برای پرداخت دارای نواقصی باشد و یا اینکه به علت کمبود بودجه نقد ، پرداخت تمام میسر نباشد ، قسمتی از قیمت کالای تحویل شده یا خدمت انجام شده به عنوان علی الحساب پرداخت می شود تا پس از رفع موانع فوق الذکر بقیه آن پرداخت و کل بهای کالای تحویل شده و یا خدمات انجام شده به حساب هزینه منظور گردد و علی الحساب مورد بحث از دفاتر حذف می شود.

علی الحساب تا زمانی که به هزینه قطعی منظور نشده در دفاتر حسابداری در بدهکار حساب علی الحساب سال جاری منعکس می شود و هنگامی که تصفیه می شود به بدهکار حساب هزینه منظور شده و با بستانکار شدن از دفاتر حذف می شود.

تذکر : علی الحساب و پیش پرداخت از حساب های دائمی می باشند یعنی در صورتی که تا پایان سال مالی واریز نشوند به سال مالی بعد منتقل می شوند.

پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (در توضیح حسابداری هزینه ها وسایر پرداخت ها ) :

دستگاه های دولتی حقوق و مزایای کارکنان خود را از طریق حساب های بانکی که برای کارکنان خود در شعب بانک افتتاح می شود ، پرداخت می نماید.

سازمان های دولتی لیست حقوق و مزایای کارکنان را تهیه ، پس از کسر مالیات و کسور بازنشستگی و حق بیمه و سایر کسور قانونی وجهی معادل خالص پرداختی همراه لیست حقوق در اختیار بانک های پرداخت کننده حقوق قرار می دهند تا به حساب جاری کارکنان مندرج در لیست واریز نموده و پس از گواهی ، لیست مورد بحث را به سازمان دولتی اعاده نمایند.

وجوهی که بابت خالص پرداختی حقوق و مزایای کارکنان در اختیار بانک ها قرار می گیرد ، ابتدا در بدهکار حسابی به نام ” بانک پرداخت حقوق ” منعکس می شود و پس از اینکه بانک پرداخت کننده حقوق تایید نمود که وجه به حساب کارکنان واریز شده ، از حساب مورد بحث خارج و به بدهکار حساب هزینه های سال جاری ، منظور می گردد.

توضیح (در توضیح حسابداری هزینه ها وسایر پرداخت ها ) :

توضیح این که حساب بانک پرداخت حقوق یک حساب جاری بانکی موقت است در حالی که حساب بانک پرداخت جاری ، حساب اصلی پراخت دستگاه دولتی محسوب می شود و کلیه وجوهی که از خزانه در یافت می شود به این حساب واریز و کلیه پرداخت های دستگاه از آن برداشت می شود. کسور قانونی طبق قوانین و مقررات بایستی به حساب های سازمان ذینفع واریز شود.

گاهی ممکن است به جای آنکه ذیحساب وجوه پرداختی به سایر سازمان ها را خود پرداخت کند. ضمن درخواست وجه از خزانه تقاضا می کند تا بدهی به سایر سازمان ها توسط خزانه صورت گیرد و خالص وجه به حساب بانک پرداخت جاری سازمان پرداخت نماید که در این صورت معادل خالص پرداختی خزانه ، بانک پرداخت جاری را بدهکار می کنیم و معادل بدهی هایی که خزانه پرداخته تحت عنوان بدهی به سایر سازمان ها بدهکار کرده ، ” جاری با خزانه-بودجه جاری ” معادل کل مبلغ درخواست شده بستانکار می کنیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا