حسابداریفیلم های آموزشی

حسابهای دائم و موقت چیست

حسابهای دائم و موقت چیست : حساب های دفتر کل و به تبع آن، حساب های مندرج در حساب های معین و تفصیلی، از حساب هایی تشکیل شده است. این حساب ها دارای ماهیت های مختلفی از منظر مانده گیری دارند و لیکن به لحاظ بسته شدن حساب های مذکور در پایان دوره به دو گروه کلی تقسیم می شوند و عبارتند از حساب های دائم و موقت

حساب های موقت

مانده بعضی از حساب ها در پایان هر دوره مالی، به دوره مالی بعد منتقل نمی شود و بلکه مربوطه به همان دوره مالی است و در حساب های همان دوره تسهیم می شود و مانده های آنها صفر می شود.

حساب های مربوط به صورت سود و زیان جزء حساب های موقتی می باشند . زیرا همان طوری که گفته شد، مانده این حساب ها ( درآمد فروش ، خرید، هزینه های مستقیم خرید، برگشت از فروش و تخفیفات، برگشت از خرید و تخفیفات، تخفیفات نقدی خرید و فروش و کلیه هزینه ها ) به حساب خلاصه سود و زیان بسته می شوند .

مانده حساب اخیر ، سود یا زیان ویژه دوره مالی است که به حساب سرمایه انتقال می یابد . در نتیجه در پایان دوره مالی ، مانده ای از این حساب ها وجود ندارد که به دوره مالی بعد منتقل گردد.

در دوره جدید نیز این حساب ها در ابتدای دوره فاقد مانده و صفر است و براساس پرسه های عملیات مالی دوره جدید، دارای مانده خواهد شد.

انواع حساب های موقت

حساب های موقت به صورت کلی به دو گروه اصلی حساب های مربوط به خلاصه سود و زیان و برداشت تقسیم می شوند.

حساب های مربوط به خلاصه سود و زیان نیز به طور کلی به حساب های درآمد و هزینه تقسیم می گردند.

البته همان طور که قبلاً نیز اشاره شد، در موسسات بازرگانی، حساب فروش، خرید و برگشتی ها نیز جزو اقلام حساب خلاصه سود و زیان محسوب می شوند.

( موضع مقاله : حسابهای دائم و موقت چیست )

در پایان دوره با ثبت زیر می توان حساب هزینه را بست :

حساب خلاصه سود و زیان                                  ***

.                     حساب های هزینه                           ***

مستحضر هستید که در تفصیلی حساب های هزینه، کلیه اقلام هزینه وجود دارد و هیچ استثنایی ندارد، با درج ثبت فوق کلیه حساب های هزینه بسته شده و مانده حساب های هزینه صفر می شود.

ثبت مربوط به بستن حساب های درآمد در پایان دوره نیز به صورت زیر است :

حساب های درآمد                                    ***

.          حساب خلاصه سود و زیان                          ***

حساب های درآمد در ثبت فوق الذکر، شامل تفصیلی کلیه اقلام حساب های درآمد می گردد و با بدهکار نمودن حساب های درآمد که دارای ماهیت بستانکار می باشد، حساب های مربوطه صفر خواهند شد.

( موضع مقاله : حسابهای دائم و موقت چیست )

تعیین میزان سود و زیان

پس از ثبت دو آرتیکل فوق در اسناد حسابداری و انتقال آن به دفاتر، حساب های درآمد و هزینه صفر می گردد و در مقابل حساب خلاصه سود و زیان نیزدارای مقادیری در سمت بدهکار و بستانکار خود خواهد شد.

پس از درج ثبت های فوق الذکر، حساب خلاصه سود و زیان مانده گیری می شود و مانده حساب مذکور، نشان دهنده میزان سود و یا زیان یک واحد اقتصادی می باشد.

در صورتی که میزان مبالغ درآمدها از هزینه های بیشتر باشد، مانده حساب فوق دارای مانده بستانکار خواهد شد و نشان گر سود در یک واحد اقتصادی است و در مقابل در صورتی که حساب مذکور دارای مانده بدهکار شود، نشان دهنده زیان برای آن واحد خواهد بود زیرا که در این حالت میزان مبالغ مربوط به هزینه های از درآمدها بیشتر می باشد.

حساب های دائم

در ادامه توضیحات در راستای پاسخ به سوال “حسابهای دائم و موقت چیست ” به توضیح حساب های دائم می پردازیم.

حساب های دائمی، حساب هایی هستند که از ابتدای تاسیس یک واحد تجاری افتتاح شده و عملیات حسابداری سال های مختلف در آنها انجام شده و مانده آنها از یک سال به سال مالی بعد منتقل می شوند ضمناً به این نوع حساب ها ، حساب های واقعی و نیز حساب های ترازنامه ای هم اطلاق می گردد.

انواع حساب های دائمی

حساب های دائمی همان طور که قبلاً نیز مورد اشاره قرار گرفت، حساب های ترازنامه ای هستند، در تراز نامه حساب های قابل نمایش پس از بستن حساب های موقت عبارتند از حساب های دارایی، بدهی ها و سرمایه.

به طور شاخص به این سه نوع حساب، حساب های دائمی اطلاق می شود.

بستن حساب های دائمی در پایان دوره مالی

درست است که حسب توضیحات بالا، مانده حساب های دائمی مربوط به یک دوره مالی خاص نیست و لیکن بایستی مانده آنها در پایان هر دوره مالی محاسبه و به دوره آتی منتقل گردد.

به این منظور حساب های دارایی که دارای ماهیت بدهکار می باشد را بستانکار و در مقابل حساب های بدهی و سرمایه را که دارای ماهیت بستانکار می باشند را بدهکار می نماییم :

حساب های بدهی                                      ***

حساب های سرمایه                                    ***

.                         حساب های دارایی                        ***

هر یک از حساب های فوق دارای مقادیر حساب های کلی هستند، مثلاً در خصوص دارایی های، مشمول اشخاص، حساب های صندوق و بانک و … می شود و به تناسب هر یک از آنها دارای حساب های تفصیلی است که این حساب ها، در تفصیلی ثبت فوق الذکر قرار دارد.

با درج ثبت فوق در اسناد حسابداری و انتقال به دفاتر مربوطه، حساب های دائمی در پایان دوره مالی صفر می گردد.

( موضع مقاله : حسابهای دائم و موقت چیست )

افتتاح حساب های دائمی در دوره مالی بعد

پس از بستن حساب های دائمی در پایان دوره مالی قبل، حال بایستی این مانده ها در دوره مالی جدید، افتتاح شود.

به این منظور ثبت افتتاحیه درج می گردد، ثبت مذکور، معکوس ثبت بستن حساب ها در پایان دوره مالی می باشد و به شکل زیر است :

حساب های دارایی                        ***

.              حساب های بدهی                                      ***

.              حساب های سرمایه                                    ***

با درج ثبت فوق و به تناسب حساب تفصیلی مربوطه و انتقال به دفاتر، مانده حساب های دائمی در دوره مالی جدید افتتاح می گردد و می توان عملیات حسابداری را دوره مالی جدید براساس مانده های مذکور ادامه داد.

امید است که کلیپ ارائه شده و توضیحات فوق الذکر، به پاسخ سوالات خود در رابطه با موضوع “حسابهای دائم و موقت چیست ” نائل آمده باشید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا