حسابداری

حساب تنخواه گردان

حساب تنخواه گردان : در غالب موسسات ضرورت ایجاب می کند مبلغ معینی به عنوان تنخواه گردان ، تخصیص یابد.

این مبلغ ممکن است در اختیار رئیس یک اداره ، رئیس حسابداری ، حسابدار یا تحویل دار گذارده شود تا خرید اجناس و خدماتی را که بهای آنها کمتر از مبلغ معینی است تحت شرایط خاص انجام دهد.

نمونه :

مثلاً بهای بنزین مصرفی وسایط نقلیه ، کرایه تاکسی که کارمندان جهت انجام ماموریت اداری خود می پردازند و بهای اشیاء و لوازمی که به طور اتفاقی مورد نیاز واقع می شود و خرید آنها فوریت دارد و مبلغ آنها نیز جزئی است و برخی دیگر از هزینه های متفرقه ، ممکن است از محل وجوه تنخواه گردان پرداخت شود.

ارائه سند هزینه و تامین مجدد (در توضیح حساب تنخواه گردان) :

اداره یا حسابدار یا تحویلداری که وجوه تنخواه گردان را در اختیار دارد پس از انجام هزینه ها سند هزینه مربوط به آنها را تنظیم و به همان میزان درخواست وجه می کند تا مبلغ مزبور طی یک چک به او مسترد شود.

به عبارت دیگر ، وی همیشه تمام مبلغ تنخواه گردان را به صورت وجه نقد ، موجودی حساب بانکی یا اسناد هزینه واریز نشده ، در اختیار دارد.

مبلغ تنخواه گردان :

مبلغ تنخواه گردان در هر مورد بنا به حجم احتیاجات فوری و فوتی موسسه مربوطه در مدت معین تعیین می شود.

و قبل از از این که تمام مبلغ مذکور به مصرف برسد با تنظیم و ارسال اسناد هزینه وجوه مصرف شده به اداره ذی صلاحیت معادل اسناد مزبور درخواست وجه به عمل می آید.

افتتاح حساب تنخواه گردان :

هنگامی که برای نخستین بار مبلغی به عنوان تنخواه گردان در اختیار اداره یا ماموری گذارده می شود باید حسابی به نام ” تنخواه گردان ” در دفاتر حساب افتتاح یابد.

این حساب ، مانند سایر حساب های وابسته به صندوق ، از حساب های دارایی است و دارای مانده بدهکار نیز می باشد.

ثبت مستقیم هزینه ها :

غالباً رویه بر این است که مانده این حساب به همان میزان اولیه باقی بماند و جزئیات پرداخت ها و دریافتی های بعدی حساب تنخواه گردان در آن به ثبت نرسد.

به عبارت دیگر ، هر وقت اسناد هزینه وجوه مصرف شده از محل تنخواه گردان حاضر و تشریفات وصول آن تکمیل و چک مربوط به آن صادر می شود.

حساب های هزینه مستقیماً بدهکار و حساب بانک بستانکار می شود.

حساب تنخواه گردان

ارائه مدارک قبل از اتمام تنخواه گردان (در توضیح حساب تنخواه گردان) :

معمولاً متصدی تنخواه گردان موظف است قبل از آنکه تمام تنخواه گردان را به مصرف برساند اسناد هزینه وجوه پرداختی را برای وصول مجدد مبلغی معادل آنها در جریان بگذارد.

پس از آن که این اسناد توسط وی به اداره حسابداری ارائه شد باید به ترتیب اقداماتی به شرح زیر به عمل آید :

1 )

وجوه نقدی موجود نزد متصدی تنخواه گردان شمارش شود.

جمع این وجوه و اسنادی که برای وصول توسط وی عرضه شده است باید مساوی با مبلغ تخصیص یافته جهت تنخواه گردان باشد.

2 )

اسناد هزینه مذکور باید به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و از نظر تطبیق با مقررات و رویه های موجود در موسسه کنترل شود.

3 )

اسناد هزینه ای که صحت آنها به ثبوت رسیده است به وسیله علامت یا مهر مخصوص ابطال شود تا بار دیگر برای وصول به اداره حسابداری ( یا خزانه داری ) فرستاده نشود.

4 ) (در توضیح حساب تنخواه گردان)

اسناد هزینه برحسب عناوین حساب های موجود در دفاتر موسسه طبقه بندی و تفکیک شود.

5 )

چکی معادل مبلغ اسناد هزینه صادر شود و در اختیار متصدی تنخواه گردان قرار گیرد.

6 )

آرتیکل مربوط به هزینه های پرداختی از محل تنخواه گردان و چک صادره در دفتر روزنامه ثبت برسد.

7 )

اسناد هزینه به عنوان مستند صدور چک مزبور در محل خود بایگانی شود.

خلاصه عملیات حسابداری (در توضیح حساب تنخواه گردان) :

عملیات حسابداری مربوط به وجوه تنخواه گردان را می توان به ترتیب زیر خلاصه کرد :

1 )

هنگام اختصاص مبلغی به عنوان تنخواه گردان فقط یک آرتیکل در دفتر روزنامه به ثبت می رسد که ضمن آن حساب تنخواه گردان بدهکار و حساب صندوق ( یا بانک ) بستانکار می شود.

2 )

در مواقعی که وجوهی از محل تنخواه گردان نقداً به مصرف می رسد ، هیچ آرتیکلی در دفتر روزنامه به ثبت نمی رسد.

3 )

پس از رسیدگی به اسناد هزینه ای که متصدی تنخواه گردان تسلیم می شود و صدور چکی معادل اسناد مذکور ، حساب های هزینه ( و یا دارایی : در صورت خرید اقلام کوچک دارایی از محل وجوه تنخواه گردان ) طی یک آرتیکل در دفتر روزنامه بدهکار و حساب صندوق ( یا بانک ) بستانکار می شود.

توضیح (در توضیح حساب تنخواه گردان) :

همان طور که قبلاً اشاره شد ، رویه بر این است که متصدی تنخواه گردان هنگامی که وجوه مذکور نزدیک به اتمام است ، تقاضای وجه مجدد می کند و موجودی نقدی تنخواه گردان را به میزان اولیه می رساند.

در پایان دوره مالی هم لازم است وجوه مصرفی از محل تنخواه گردان مجدداً در اختیار متصدی مربوط گذارده شود ( و یا این که مبالغ موجود نزد وی به حساب بانک انتقال یابد ) و لو این که تا تاریخ مذکور فقط مبلغ مختصری به مصرف رسیده و قسمت اعظم آن به صورت نقدی باقی مانده باشد ( لزوم اجرای اصل وضع هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره ).

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا