حسابداری دولتی

حساب مستقل وجوه اعتبارات عمرانی

حساب مستقل وجوه اعتبارات عمرانی در حسابداری دولتی : بودجه مصوب بیشتر کشورها شامل اعتبار جداگانه ای برای تحصیل اموال ، ماشین آلات و تجهیزات ( دارایی های ثابت ) و اجرای پروژه و طرح های عمرانی می باشد.

در بودجه عمرانی ایران نیز منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت هزینه های عمرانی پیش بینی و به صورت جداگانه در بودجه سالانه کل کشور منظور می شود.

حساب مستقل وجوه عمرانی به موجب قانون ایجاد می شودو منابع مالی آن به مصرف هزینه های سرمایه ای رسیده و وظیفه تحصیل و یا احداث ساختمان ها و تاسیسات به عهده این حساب مستقل می باشد.

مسئولیت اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی انتفاعی به عهده شرکت های دولتی است که از موسسات بازرگانی دولت محسوب می شود.

منابع تامین مالی حساب مستقل وجوه عمرانی :

منابع مالی لازم جهت اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی نیز به طور کلی از وجوه عمومی شامل درآمدها ، نظیر مالیات های مستقیم و غیر مستقیم ، فروش منابع زیر زمینی ، وام ها ، اعتبارات داخلی و خارجی و همچنین هدایا و کمک های مردم تامین می گردد.

حساب های بودجه ای حساب های مستقل وجوه عمرانی :

همان طور که در مورد حساب مستقل وجوه جاری سازمان های دولتی قبلاً بیان گردید.

این قبیل سازمان ها پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه و بر اساس اعتبارات تخصیص یافته برای هر دوره وجوه لازم برای انجام هزینه های عمرانی از خزانه دریافت می نمایند :

جاری با خزانه-بودجه عمرانی                xx

.                  اعتبارات مصوب                          xx

ثبت بابت ابلاغ بودجه مصوب اعتبارات عمرانی سازمان

اعتبارات مصوب                                xx

.                اعتبارات تخصیص یافته                   xx

ثبت بابت تخصیص اعتبارات عمرانی سازمان دولتی

کنترل قراردادها و ضمانت نامه ها (در توضیح حساب مستقل وجوه اعتبارات عمرانی) :

1- برای کنترل قراردادهای منعقده بین سازمان های دولتی به عنوان کارفرما و طرف قرارداد به عنوان پیمانکار درمورد پروژه ها و طرح های عمرانی از حساب های ( حساب انتظامی و طرف حساب انتظامی ) استفاده شود :

حساب انتظامی                               xx

.              طرف حساب انتظامی                      xx

ثبت بابت انعقاد قرارداد مربوط به پروژه

2- ثبت بابت انعکاس پیشرفت عملیات انجام شده توسط پیمانکارکه با ارائه صورت وضعیت تایید می شود :

طرف حساب انتظامی                          xx

.              حساب انتظامی          xx

به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت در قراردادهای مربوط به اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی دستگاه های دولتی تضمین هایی برای شرکت در مناقصه انجام تعهدات ، حسن انجام کار و پیش پرداخت از پیمانکاران طرف قرارداد اخذ می گردد.

برای کنترل تضمین های مورد بحث و تمدید به موقع آنها باید مبالغ آنها را در دفاتر حسابداری حساب مستقل وجوه عمرانی منعکس و مدارک مربوط به آنها را در محل مطمئنی نگهداری نمود.

برای کنترل تضمین هاکه عمدتاً شامل ضمانت نامه های بانکی و در مواردی چک یا سفته می باشد.

به شرح زیر از دو حساب انتظامی تحت عناوین حساب انتظامی و طرف حساب انتظامی تضمین ها استفاده می شود.

انواع تضمین در حساب های معین انعکاس خواهد گردید :

حساب انتظامی                               xx

.              طرف حساب انتظامی                      xx

اخذ تضمین از پیمانکاران بابت ….

طرف حساب انتظامی                          xx

.              حساب انتظامی                              xx

تقلیل و یا ابطال تضمین

حساب مستقل وجوه اعتبارات عمرانی

صورت وضعیت (در توضیح حساب مستقل وجوه اعتبارات عمرانی) :

صورت حسابی است که حاوی اطلاعات مربوط به کارهای انجام شده طرح یا پروژه عمرانی از شروع عملیات تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت می باشد. برای محاسبه کارکرد هر دوره از فرمول زیر استفاده می شود :

مبلغ ناخالص کارکرد صورت وضعیت فعلیxx

( مبلغ پرداختی تا پایان صورت وضعیت فعلی )                     ( xx )

.                                                                           ———-

مبلغ قابل پرداخت صورت وضعیت فعلی                                xx

با ارائه هر صورت وضعیت توسط پیمانکار هزینه کارکرد طرح عمرانی هر دوره تعیین می شود که باید هزینه های جانبی نیز آن اضافه شود تا هزینه کل مربوط به آن دور به شرح زیر محاسبه گردد :

مبلغ قابل پرداخت صورت وضعیت فعلی                                 xx

سایر هزینه هایی که طبق قوانین به عهده کارفرما است          xx

.                                                                           ———-

هزینه طرح های عمرانی دوره                                            xx

یکی از هزینه هایی که به عهده کارفرما است ( دولت ) و باید به عنوان هزینه طرح عمرانی در هر دوره محسوب شود ، معادل   4/4درصد هزینه کارکرد هر دوره بابت حق بیمه سهم کارفرما است که از محل اعتبار طرح مربوط برداشت و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد.

به صورت وضعیت هایی که در طول اجرای پروژه تنظیم و ارائه می گردد ، صورت وضعیت موقت می گویند و آخرین صورت وضعیتی که بعد از تحویل موقت موضوع طرح یا پروژه و رفع نواقص آن تنظیم می گردد و مبنای تسویه حساب نهایی است ، صورت وضعیت قطعی گویند.

پرداخت کارکرد صورت وضعیت (در توضیح حساب مستقل وجوه اعتبارات عمرانی) :

هر صورت وضعیت که توسط نماینده پیمانکار ( رئیس کارگاه ) و نماینده کارفرما تنظیم می گردد ، مورد رسیدگی مهندسین مشاور که نظارت بر اجرای صحیح پروژه دارند ، قرار می گیرد.

از صورت وضعیت های موقت و قطعی کسور قانونی به شرح زیر کسر و به حساب های سازمان های زیربط واریز می گردد :

*مالیات 5 %

* حق بیمه 6 % ( 4/4% سهم کارفرما و 6/1% سهم پیمانکار )

* سپرده 10 %

* سهم صندوق کار آموزی 1000/2

* قسط پیش پرداخت و جریمه تاخیر طبق مفاد قرارداد

ثبت آرتیکل مربوط به پرداخت صورت وضعیت و تقلیل تضمین پیش پرداخت و انتقال کسور قانونی به حساب های زیربط به شرح زیر است (در توضیح حساب مستقل وجوه اعتبارات عمرانی) :

1-)

هزینه های عمرانی                        xx

.             بدهی به سایر سازمان ها            xx

.             مالیات 5%             xx

.            حق بیمه 6%           xx

.            کارآموزی               xx

.            بدهی به حساب مستقل وجوه سپرده        xx

.            پ پ سال جاری                                 xx

.            بانک پرداخت عمرانی                           xx

احتساب هزینه های عمرانی صورت وضعیت به هزینه قطعی

2-) (در توضیح حساب مستقل وجوه اعتبارات عمرانی)

طرف حساب انتظامی                         xx

.          حساب انتظامی                                     xx

ثبت حذف ضمانت

3-)

بدهی به سایر سازمان ها                    xx

بدهی به حساب مستقل وجوه سپرده     xx

.           بانک                                                 xx

ثبت بابت انتقال کسور قانونی به حساب سازمان های مربوطه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا