حسابداری

سایر اندوخته های مربوط به مطالبات

سایر اندوخته های مربوط به مطالبات : در اجرای اصل وضع هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره لازم است کوشش کافی به عمل آید تا کلیه هزینه ها و درآمدهای دوره های مالی مختلف از یکدیگر تفکیک شود و هزینه یا درآمد دوره ای ، به حساب های دوره مالی دیگر انتقال نیابد.

به همین سبب حسابداران تلاش می کنند در تمامی موارد ، در صورت امکان در پایان دوره مالی اطلاحات لازمه را در مانده حساب ها به عمل آورند.

تقسیم بندی مطالبات :

در موسسات بزرگ تجاری دنیای امروز که قسمت اعظم معاملات به طور نسیه انجام می یابد ، مطالبات موجود در پایان دوره مالی را می توان به سه قسمت به شرح زیر تقسیم کرد :

1-مطالباتی که در دوره مالی بعدی به حیطه وصول در خواهد آمد ؛

2-مطالباتی که سوخت خواهد شد و به حیطه وصول در نخواهد آمد ؛

3-آن قسمت از مطالبات که به علت برگشت از فروش یا استفاده از تخفیفات نقدی فروش در دوره مالی بعد عملاً منتفی خواهد شد ؛

در خصوص قسمت دوم در مقاله ای مجزا ، توضیحات ارائه شده است و در این مقاله در خصوص قسمت سوم به اختصار توضیحاتی ارائه خواهد شد.

پیش بینی تخفیفات نقدی فروش (در توضیح سایر اندوخته های مربوط به مطالبات) :

تخفیفات نقدی مربوط به فروش های نسیه یک دوره مالی که ممکن است در دوره مالی آینده مورد استفاده خریداران قرار گیرد ، در پایان دوره مالی و بر مبنای تجارب حاصل از سنوات گذشته ، برآورد می شود.

پس از این که حجم این قبیل تخفیفات تعیین شد ، لازم است ضمن آرتیکلی ” حساب تخفیفات نقدی فروش ” ( این حساب از جمله حساب هایی است که معمولاً تحت سرفصل هزینه های فرعی طبقه بندی می شود ) معادل مبلغ پیش بینی شده ، بدهکار و حسابی به نام ” حساب اندوخته برای تخفیفات نقدی فروش ” ، بستانکار شود.

مثال :

مثلاً اگر مبلغ این تخفیفات 15.000 ريال برآورد شده باشد ، آرتیکل لازم به شرح زیر در دفتر روزنامه به ثبت خواهد رسید :

تخفیفات نقدی فروش                                            15.000

.                  اندوخته برای تخفیفات نقدی فروش                              15.000

پیش بینی تخفیفات نقدی فروش که در سال بعد استفاده خواهد شد

در ابتدای دوره مالی بعد باید تخفیفات نقدی مربوط به فروش سال قبل که به مشتریان اعطا می شود از محل حساب ” اندوخته برای تخفیفات نقدی فروش ” تامین شود.

مثال (در توضیح سایر اندوخته های مربوط به مطالبات) :

مثلاً چنانچه در تاریخ 6 اردیبهشت سال جدید یکی از بدهکاران ، با مبلغ 100.000 ريال بدهی ، با استفاده از شرط فروش نسیه ” ن/60-2/10 ” بدهی خود را واریز کند ، آرتیکلی که در این تاریخ در دفتر روزنامه فروشنده ( طلب کار ) به ثبت می رسد ، به شرح زیر خواهد بود :

صندوق                                                              98.000

اندوخته برای تخفیفات نقدی فروش                        2.000

.                  بدهکاران                                                             100.0000

دریافت طلب خود از آقای …… و اعطاء 2% تخفیف

سایر اندوخته های مربوط به مطالبات

پیش بینی برگشت از فروش (در توضیح سایر اندوخته های مربوط به مطالبات) :

برگشت از فروش کالاهایی که در یک دوره مالی به طور نسیه فروخته شده و ممکن است در دوره مالی بعدی انجام پذیرد نیز مانند تخفیفات نقدی فروش و بر مبنای تجارب ادوار قبلی برآورد می شود.

پس از تخمین میزان برگشت از فروش مذکور ، باید معادل مبلغ پیش بینی شده ، ” حساب برگشت از فروش ” بدهکار و حسابی به نام ” حساب اندوخته برای برگشت از فروش ” ، بستانکار شود.

برگشت از فروش                                                   xx

.                  اندوخته برای برگشت از فروش                                xx

نحوه استفاده از محل این اندوخته نیز مانند چگونگی استفاده از محل اندوخته برای تخفیفات نقدی فروش و به شرحی است که در بالا بیان شد.

نکته :

عملاً پیش بینی تخفیفات نقدی فروش و برگشت از فروش و ثبت آرتیکل های اصلاحی به منظور ایجاد اندوخته برای این دو حساب در دفاتر کمتر به عمل می آید.

زیرا با وجود این که از نظر تئوری انجام این اصلاحات اجتناب ناپذیر است ، ولی در عمل مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که اهم آنها عبارت است از دشواری برآورد میزان اندوخته مورد نیاز و عدم قبول این عملیات اصلاحی به وسیله ادارات مالیات بر درآمد در غالب موارد.

به علت وجود چنین مشکلات و با توجه به ناچیز بودن حجم این اصلاحات است که حسابداران اکثراً از انجام آن صرف نظر می کنند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا