حسابداری صنعتی

سیستم هزینه یابی سفارش کار

سیستم هزینه یابی سفارش کار در حسابداری صنعتی : سیستم هزینه یابی سفارش کار در شرکت هایی مورد استفاده قرار می گیرد که هر محصول یا گروه محصول مشابه ، به طور اساسی با هم تفاوت داشته و بر طبق مشخصات دریافتی از مشتریان با دستور ساخت تولید شود.

یک سفارش ممکن است برای یک واحد محصول مانند ساخت یک پل یا یک گروه محصول مشابه مانند ساخت 200 عدد از یک نوع صندلی باشد.

شرکت های استفاده کننده :

شرکت هایی که از سیستم هزینه یابی سفــارش کار استفاده می کنند ، عبارتند از : شرکت های پیمانکاری ، کشتی سازی ، هواپیما سازی و …

به طور کلی در شرکت هایی که دارای محصولات مختلفی می باشند و تولید آنها به شکل گروه محصول مشابه و به تناوب صورت می گیرد ، می توان از سیستم هزینه یابی سفارش کار استفاده نمود.

مثال :

به طور مثال در یک کارخانه تولید اثاثه ممکن است در مدت یک ماه ، در ده روز اول ماه 500 عدد صندلی ، در ده روز دوم ماه 300 عدد میز و در ده روز سوم ماه 250 دست مبل راحتی تولید نمایند.

در چنین شرایطی هر گروه محصول مشابه را می توان به عنوان یک سفارش تلقی نمود.

کارت هزینه سفارش :

در سیستم هزینه یابی سفــارش کار ، هزینه های تولید ( مواد مستقیم ، کار مستقیم و سربار کارخانه ) هر سفارش در کارت هزینه سفارش مربوط به خود ثبت می گردد.

براساس اطلاعات کارت هزینه سفارش ، قیمت تمام شده هر سفارش تعیین می گردد.

میانگین قیمت تمام شده یک واحد هر سفارش به قرار زیر محاسبه می گردد :

تعداد سفارش / قیمت تمام شده هر سفارش = میانگین قیمت تمام شده یک واحد هر سفارش

 

گردش حساب های صنعتی در سیستم هزینه یابی سفارش کار (در توضیح سیستم هزینه یابی سفارش کار در حسابداری صنعتی) :

گردش حساب های صنعتی برای تبدیل مواد مستقیم به محصول تکمیل شده در سیستم هزینــه یابی سفــارش کار در شکل زیر ارائه شده است :

سیستم هزینه یابی سفارش کار در حسابداری صنعتی

در این روش هزینه یابی هزینه های واقعی تولید ( مواد مستقیم ، کار مستقیم و سربار کارخانه ) به حساب موجودی کالای در جریان ساخت منظور می شود.

هنگامی که یک سفارش تکمیل می گردد ، بر اساس اطلاعات کارت هزینه سفارش ، قیمت تمام شده آن مشخص می گردد.

و حساب موجودی کالای در جریان ساخت بستانکار و حساب موجودی کالای ساخته شده بدهکار می شود.

در سیستم هزینه یابی سفــارش کار ، فرم اصلی برای انباشت هزینه های هر سفارش ، کارت هزینه سفارش می باشد و برای هر سفارش ، کارت هزینه سفارش جداگانه ای نگهداری می شود.

کارت های هزینه سفارشات تکمیل نشده ، معین حساب موجودی کالای در جریان ساخت را تشکیل می دهند.

آرتیکل های حسابداری (در توضیح سیستم هزینه یابی سفارش کار در حسابداری صنعتی) :

در ادامه ثبت های حسابداری مربوطه ارائه می شود :

1 )

موجودی مواد اولیه                                                     XX

.                     بستانکاران                                                           XX

بابت خرید نسیه مواد اولیه

2 )

موجودی کالای در جریان ساخت                                   XX

سفارش 100               xx

سفارش 200               xx

سفارش 300               xx

کنترل سربار کارخانه                                               XX

مواد غیر مستقیم           xx

.                    موجودی مواد اولیه                                                XX

بابت مواد مستقیم و مواد غیر مستقیم مصرف شده

3 )

کنترل حقوق و دستمزد                                            XX

.                    وزارت امور اقتصادی و دارایی                                    XX

.                   سازمان تامین اجتماعی                                            XX

.                   بانک                                                                    XX

بابت حقوق ….. ماه

4 ) (در توضیح سیستم هزینه یابی سفارش کار در حسابداری صنعتی)

موجودی کالای در جریان ساخت                                   XX

سفارش 100               xx

سفارش 200               xx

سفارش 300               xx

کنترل سربار کارخانه                                               XX

مواد غیر مستقیم           xx

.                    کنترل حقوق و دستمزد                                         XX

بابت منظور نمودن هزینه کار مستقیم و کار غیر مستقیم به سفارشات و سربار کارخانه

5 )

کنترل سربار کارخانه                                               XX

استهلاک                   xx

بیمه                         xx

سایر هزینه ها             xx

.                    بستانکاران                                                        XX

.                    پ . پ .                                                          XX

.                    ذخیره استهلاک                                                 XX

بابت هزینه های سربار انجام یافته

6 ) (در توضیح سیستم هزینه یابی سفارش کار در حسابداری صنعتی)

موجودی کالای در جریان ساخت                                   XX

سفارش 100               xx

سفارش 200               xx

سفارش 300               xx

کنترل سربار کارخانه                                                                 XX

بابت منظور نمودن هزینه های سربار کارخانه به سفارشات

7 )

موجودی کالای ساخته شده                                       XX

.              موجودی کالای در جریان ساخت                                   XX

.              سفارش 100               xx

.              سفارش 200               xx

.              سفارش 300               xx

بابت قیمت تمام شده سفارشات

8 )

موجودی کالای فروش رفته                                     XX

.              موجودی کالای ساخته شده                                     XX

بابت قیمت تمام شده سفارشات فروش رفته

نرخ واقعی سربار کارخانه (در توضیح سیستم هزینه یابی سفارش کار در حسابداری صنعتی) :

هزینه های سربار کارخانه که مشتمل بر مواد غیر مستقیم ، کار غیر مستقیم ، استهلاک و تعمیرات و سایر هزینه های غیر مستقیم می باشد ، در حساب کنترل سربار کارخانه انباشته می شود.

هر کدام از عوامل هزینه های فوق معین حساب کنترل سربار کارخانه را تشکیل می دهد.

حساب های مختلف در ثبت حسابداری فوق می تواند حساب های بانک ، پیش پرداخت ها ، ذخیره استهلاک و بستانکاران باشد ، در هزینه یابی واقعی سربار واقعی کارخانه بین سفارشات تسهیم می گردد.

برای تسهیم هزینه های واقعی سربار کارخانه بین سفارشات ، ابتدا باید نرخ سربار کارخانه را محاسبه نمود.

جمع هزینه کار مستقیم / جمع هزینه های سربار کارخانه = نرخ واقعی سربار کارخانه

 

سیستم هزینه یابی سفارش کار

سیستم هزینه یابی نرمال :

در سیستم هزینه یابی سفارش کار ، گردش حساب های صنعتی برای تبدیل مواد مستقیم به محصول تکمیل شده با استفاده از روش هزینه یابی نرمال اجرا می شود.

در این سیستم هزینه های مواد مستقیم و کار مستقیم واقعی می باشد ، ولی سربار کارخانه بر اساس نرخی که در ابتدای دوره مالی تعیین شده به حساب موجودی کالای در جریان ساخت منظور می شود.

علت استفاده  از نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه این است که :

اولاً امکان دارد کل هزینه های واقعی سربار کارخانه تا پایان دوره حسابداری صنعتی مشخص نگردد ؛

ثانیاً ممکن است بعضی از هزینه های سربار کارخانه ماه به ماه به طور قابل ملاحظه ای تغییر نماید.

مثال (در توضیح سیستم هزینه یابی سفارش کار در حسابداری صنعتی) :

مانند تعمیر ماشین آلات که ممکن است هر دو ماه یک بار صورت گیرد.

استفاده از سربار واقعی کارخانه در هر ماه باعث تغییر قیمت تمام شده یک واحد محصول می شود.

بنابر این به منظور تعیین به موقع اطلاعات مربوط به هزینه یابی محصول و به حداقل رسانیدن تغییرات هزینه های سربار کارخانه ، نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه در ابتدای موره مالی محاسبه می شود.

در هزینه یابی نرمال ، هزینه های واقعی سربار کارخانه در حساب کنترل سربار کارخانه ثبت می گردد و برای ثبت سربار جذب شده کارخانه از حساب سربار جذب شده کارخانه استفاده می شود.

سربار جذب شده کارخانه به بدهکار حساب موجودی کالای در جریان ساخت و بستانکار حساب سربار جذب شده کارخانه منظور می شود.

رابطه زیر نحوه محاسبه سربار جذب شده کارخانه را نشان می دهد :

نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه * مبنای واقعی = سربار جذب شده کارخانه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا