حسابداری مالیاتی

مالیات شرکت های غیر فعال

در این مقاله مد نظر است در خصوص مالیات شرکت های غیر فعال ، قوانین  و راه کارهای آن توضیحاتی ارائه شود.

شرکت های غیر فعال:

این گونه شرکت ها ، به شرکت هایی گفته می شود که ثبت قانونی شده اند اما هیچ گونه فعالیت مالی و تجاری ندارند و گردش مالی آنها صفر است.
در این شرکت ها ، نقل و انتقالات مالی به نام صاحبان شرکت ، در طول سال انجام نگرفته است و در اصطلاح قانونی می گویند که شرکت غیر فعال می باشد.

مالیات شرکت های غیر فعال (در توضیح مالیات شرکت های غیر فعال) :

شرکت های غیر فعال اگر بر اساس قوانین مالیاتی که برای شرکت های غیر فعال در نظر گرفته شده است ، پیش روند ، هیچ گونه مالیاتی به آنها تعلق نمی گیرد.

شرکت های غیر فعال باید چه مواردی را رعایت کنند ؟

1 )

هیچ گونه مراوده مالی به نام صاحبان شرکت ثبت نشود و گردش مالی شرکت صفر باشد .

2 )

حوزه مالیاتی مربوط به شرکت را پیدا کرده و در آن تشکیل پرونده دهند .

3 )

عدم فعالیت شرکت در بازه مشخص و دقیق به صورت کتبی و با مهر و امضا مدیر عامل شرکت به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال شود .

4)

دفاتر قانونی پلمپ شده به صورت کاملا سفید به سازمان امور مالیاتی تحویل گردد .

5 )

اظهار نامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده به صورت سفید تنظیم و به سازمان امور مالیاتی ارائه گردد.

6 )

عدم ارائه هر یک از موارد اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده به معنی کتمان فعالیت های مالی بوده و مشمول جریمه می گردد .

7 ) (در توضیح مالیات شرکت های غیر فعال)

هیچ گونه فاکتور خرید یا فروشی در تاریخ مقرر به نام شرکت یا صاحبان آن صادر نشده باشد .

8 )

اگر برای شرکت تجهیزات ، ماشین الات ، ابزار و وسایل خریداری شده باشد جز سرمایه گذاری و فعالیت شرکت محسوب شده و مشمول مالیات می گردد .

9 )

در نامه کتبی که به اداره مالیات برای اعلام عدم فعالیت ارسال میشود باید مواردی چون نام شرکت ، شماره ثبت ، کلاسه پرونده ، تاریخ عدم فعالیت قید گردیده و به مهر و امضا مدیر عامل شرکت هم برسد .

10 )

کد اقتصادی شرکت باید تعیین شده باشد و این موضوع ربطی به عدم فعالیت آن ندارد با کد اقتصادی حوزه مالیاتی مشخص میشود و تمام اسناد به همان حوزه مالیاتی باید ارسال گردد .

11 ) (در توضیح مالیات شرکت های غیر فعال)

مدیر عامل شرکت اعلام عدم فعالیت آن را باید در پایان سال مالی به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند .

12 )

اعلام عدم فعالیت در هر سال باید تکرار شده و اعلام عدم فعالیت در سال جاری به معنی عدم فعالیت در سال آینده نخواهد بود .

13 )

افراد حقوقی در روند مراحل اعلام عدم فعالیت شرکت با اشخاص حقیقی تفاوتی ندارند و باید همه مراحل آن را شامل تشکیل پرونده مالیاتی ، تعیین حوزه مالیاتی ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده و ارائه نامه کتبی عدم فعالیت را رعایت نمایند .

14 )

در صورتی که قصد ندارید تحت عنوان شرکت فعالیت نمایید بهتر است اقدام به انحلال شرکت کرده و انحلال آن را به صورت رسمی اعلام نمایید .

اعلام اسامی به سازمان امور مالیاتی  :

لیست شرکتهای ثبت شده به صورت روزانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد و این سازمان کلیه شرکت های ثبت شده را مشمول مالیات می داند .

اگر شما شرکتی را ثبت کرده اید و به هر دلیلی هیچ گونه فعالیتی مالی اعم از خرید تجهیزات و ابزار یا ماشین آلات ، استخدام نیرو، صدور فاکتور به هر دلیلی برای آن انجام نداده اید و در واقع هیچ گونه گردش مالی و عملیاتی با آن نداشته اید باید روند قانونی اعلام شرکت های غیر فعال را طی کنید تا مشمول جریمه یا مالیات نگردید .

نحوه محاسبه مالیات شرکت های بدون فعالیت(در توضیح مالیات شرکت های غیر فعال) :

می توان گفت که مالیات شرکت ها بر اساس تراکنش های مالی آن و میزان سود و زیان محاسبه می گردد که هر اندازه فعالیت کمتر باشد، مالیات کمتری به آن تعلق می گیرد.

بر اساس قانون مالیات بر درآمد، برای شرکت های غیر فعال که درآمدی ندارند، هیچ گونه مالیاتی در نظر نگرفته اند که لازم است که شرکت مورد نظر، اعلام عدم فعالیت نماید.

نکته:

بر اساس قانون، شرکت هایی که تازه تاسیس شده اند ، ۲ ماه مهلت دارند که برای تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند در غیر این صورت باید منتظر جرائم مالیاتی باشند
تکالیف مالیاتی مدیران شرکت های غیر فعال :

از جمله تکالیف مالیاتی مهمی که مدیران باید به آنها عمل کنند، می توان به موارد مهم زیر اشاره نمود (در توضیح مالیات شرکت های غیر فعال) :
1 )

مدیران شرکت غیر فعال موظفند که نسبت به اعلام کتبی و قابل اثبات عدم فعالیت شرکت به اداره مالیاتی ذیربط خود و به واحد مالیات بر ارزش افزوده ذیربط اقدام کنند.

2 )

پلمپ دفاتر قانونی برای شرکت غیر فعال باید صورت گیرد.

3 )

تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای شرکت های غیر فعال ضروری می باشد.

4 )

لازم است که مدیران شرکت های غیر فعال بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، مقرر شده است هر گونه تغییرات در مورد شرکت های غیر فعال را ثبت نمایند که منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی شده است.

اعلام کتبی (در توضیح مالیات شرکت های غیر فعال):

در نهایت باید مدیران شرکت غیر فعال ، به محض آن که اقدام به فعال کردن شرکت کردند نسبت به اعلام کتبی مراتب به اداره ذیربط نیز اقدام کنند.
اگر شرکتی برای مدّتی مثلاً بعد از دوسال فعاليت ، غيرفعال شده و تا كنون اقدامي براي انحلال آن صورت نگرفته و به دليل عدم اطلاع پرونده مالياتي هم تشكيل نداده ميزان جريمه آن به این صورت است که :

الف )

مالیات نسبت به درآمد ( سود) محاسبه میشود، یعنی چنانچه شما درآمدی نداشته باشید و این موضوع قابل اثبات باشد ، نتیجتاً به آن مالیاتی تعلق نمی گیرد.

ب )

جریمه مالیاتی اصولا به مالیات تعلق می گیرد ، یعنی چنانچه مالیاتی نباشد پس قطعاً جریمه ای هم نیست.

مالیات شرکت های غیر فعال

معافیت های مالیاتی :

معافیت های مالیاتی معادل ده درصد ( ۱۰% ) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالا هایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد ( ۱۰ %) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد ( ۵%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود ، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تایید سازمان بخشوده می شود .

بخشودگی مالیاتی (در توضیح مالیات شرکت های غیر فعال) :

شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بورس های داخلی و خارجی یا بازار های خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست درصد ( ۲۰ %) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

سایر مالیات ها :

از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.

واریز به حساب سازمان امور مالیاتی (در توضیح مالیات شرکت های غیر فعال) :

کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف مدت ده روز ار تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند.
در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد .

شرکت ها مکلفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا