حسابداری مالیاتی

مالیات علی الراس چیست

مالیات علی الراس چیست : زمانی که اداره دارائی به دلائل مختلف نتواند مالیات یک مجموعه که به آن مالیات تعلق می گیرد را محاسبه نماید ، دارائی خودش راساً وارد عمل شد ؛  اولا دفاتر شرکت را اگر ارائه شده باشد ، رد می کند و ثانیا مالیات شرکت را  به صورت خودجوش محاسبه خواهد کرد ، گفته می شود دفاتر شرکت ها علی الراس می شوند.

مالیات علی الراس چیست

دلایل علی الراس شدن چیست :

بر اساس ماده 97 قانون مالیات های مستقیم موارد زیر باعث علی الراس شدن دفاتر می شود :

1-بند یک ترازنامه و حساب سود وزیان نداشته باشیم ؛

2-بند دو بنا به درخواست ممیز و یا کارشناس مالیاتی مدارک و یاگزارشات خواسته شده را ارائه ندهیم.

3-بند سه در صورتیکه به نظر اداره امور مالیاتی مدارک مثبته غیر قابل رسیدگی باشد.

نکته (در توضیح مالیات علی الراس چیست):

منظور از غیر قابل رسیدگی بودن :

یعنی دفاتر مورد قبول هستنند اما هزینه مورد قبول نیستند و یا دفاتر طبق آئین نامه و یا قوانین و استانداردهای حسابداری نیست که این نظر ممیز می باشد.

به عبارتی : مالیات علی الراس مالیاتی است که مبنای محاسبه آن به جای اسناد و مدارک مودی ، قراین و ضرایب مالیاتی است.

اظهارنامه ارسالی توسط مودی ، مهم ترین ابزار تشخیص درآمد واحدهای تجاری و محاسبه مالیات توسط سازمان امور مالیاتی است.

پس از دریافت اظهارنامه توسط واحد مالیاتی و در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم پرونده واحد تجاری توسط کارشناس ارشد مالیاتی یا کارشناس مالیاتی(ممیز  مالیاتی) ، رسیدگی می شود.

 

 مراحل رسیدگی (در توضیح مالیات علی الراس چیست) :

در ابتدای امر ممیز مالیاتی طی برگه ای که به نام “برگ درخواست اسناد و مدارک” است از مودی درخواست می کند که تمام اسناد و مدارک خویش را جهت رسیدگی در اختیار وی قرار دهد.

پس از ابلاغ “برگ درخواست اسناد و مدارک”، کارشناس ارشد مالیاتی مکلف است ظرف یک هفته تا پانزده روز پس از ابلاغ درخواست فوق به محل کار مودی مراجعه نموده و دفاتر و اسناد و مدارک را مورد رسیدگی قرار دهد.

پس از انجام رسیدگی ، یکی از سه حالت زیر اتفاق می افتد :

1 )

در صورتی که دفاتر و اسناد بر طبق موازین قانونی و آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک تنظیم شده باشد ، درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفتر تعیین و مبلغ مالیات مشخص و طی برگ تشخیص صادر و به مودی ابلاغ می شود. به این روش،  رسیدگی از طریق قبول دفاتر گفته می شود ؛

2 )

در صورتی که دفاتر و اسناد مودی مطابق موازین قانونی و آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک تنظیم نشده باشد و یا در مدارک ارائه شده جهت رسیدگی نقص وجود داشته باشد، دفاتر مورد قبول واقع نمی شود و تشخیص درآمد و مالیات واحد های تجاری بر اساس معیارها و قوانین مالیاتی شناسایی و مطالبه می شود.

به این روش ، رسیدگی از طریق علی الراس گفته می شود.

3 )

در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود ، در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیات سه نفره احاله شود.

مالیات علی الراس چیست

مالیات علی الراس چگونه محاسبه می شود (در توضیح مالیات علی الراس چیست) :

در صورتی که ممیز مالیاتی به دلیل موارد فوق  ، دفاتر و اسناد واحد تجاری را علی الراس تشخیص دهد ، ابتدا با تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی ، ابتدا قرینه و یا قرائن مرتبط بابت محاسبه مالیات علی الراس را که درقانون و متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی می باشد را انتخاب نموده و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر از روی دفترچه ضرایب مالیاتی در قرینه یا قرائن انتخابی ، درآمد مشمول مالیات مودی را محاسبه و مالیات وی را تعیین و ابلاغ می کند.

نکته :

عملیات اجرائی خدمات حسابداری خود را تخصصی ، صحیح و در موعد مقرر انجام دهید تا هیچ گاه علی الراس نشوید.

چون در صورت علی الرائس شدن علاوه بر رد دفاتر و تعلق جریمه آن ، جرائم بسیار دیگری از جمله موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم به شما تحمیل می شود و عمده این جرائم غیر قابل بخشش می باشند.

چگونه از علی الراس شدن جلوگیری کنیم (در توضیح مالیات علی الراس چیست):

برای این که اسناد حسابداری هر شرکتی با هر زمینه فعالیتی که دارد مورد پذیرش قرار گیرد و علی الراس نشود ، اقدامات بسیاری را می بایست انجام دهد.

این اقدامات علاوه بر اینکه باید بر اساس آخرین استاندارد حسابداری باشد ، حتماً مطابق دستورالعمل ها و بخشنامه سازمان امور مالیاتی صورت گیرد.

به این صورت که اداره مالیات یک سری الگو ها و قواعدی را دارد که جهت جلوگیری از علی الراس شدن می بایست مد نظر قرار دهید.

در زیر برخی از اقداماتی که از اهمیت بالایی برخوردار هستند و از علی الراس شدن جلوگیری می کنند ، ارائه می شود :
1 )

تحریر دفاتر می بایست بر اساس آئین نامه نگارش مصوب شده آن انجام شود ؛

2 )

اظهارنامه می بایست در موعد مقرر و به شکل صحیح و تخصصی تهیه و تنظیم شود ؛

3 )

اسناد حسابداری حتما بر اساس آخرین استاندارد حسابداری موجود در ایران آماده گردد.

4 )

گزارشات مورد نیاز دارایی در موعد مقرر تهیه شود و به اداره مالیاتی ارائه گردد ؛

5 )

کلیه اسناد و مدارک ارائه شده به ممیز مالیاتی در صورتجلسه تحویل اسناد ثبت شود و نسخه مخصوص مودی از ایشان اخذ شود ؛

6 )

کلیه عملیات مالی شرکت می بایست در حساب های بانکی که بنام شرکت می باشد ، صورت پذیرد.

7 )

استفاده از صورتحساب نمونه مورد تایید دارایی جهت عملیات خرید و فروش ؛

8 )

طبق بخشنامه جدید صادره سازمان امور مالیاتی شرط پذیرش هزینه های بالای 5 میلیون تومان علاوه بر انتقال وجه از سیستم بانکی ، دریافت صورت حساب نمونه و مورد تایید دارایی می باشد.

سوال :

برای دفاع در هیات در زمینه تشخیص علی الراس شدن شرکت چه چیزی باید گفت؟

در پاسخ به جنین سوالی باید گفت :

این طور عملکرد قابل دفاع کردن نیست ، باید درست توافق ایجاد شود تا از بخشش جرایم احتمالی استفاده گردد.

مالیات علی الراس چیست

چگونه از رد دفاتر قانونی جلوگیری کنیم :

تحریر دفاتر قانونی ، یکی از کارهای مهم حسابداری است که دقت و مهارت بالایی را می طلبد ، چرا که نا آگاهی از قانون و بی دقتی در نگهداری از دفاتر و ثبت درست اطلاعات می تواند منجر به رد دفاتر قانونی شود و در این صورت تعیین میزان مالیات به صورت علی الراس انجام می گیرد.

مودیان مالیاتی، طبق ماده 193 ، قانون مالیات های مستقیم در صورت عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (20%) مالیات می شوند.

بر اساس قانون تجارت ، هر حسابدار باید همه رویدادهای مالی را بعد از  ثبت در اسناد حسابداری، به دفاتر قانونی حسابداری منتقل نماید.

 این دفاتر عبارتند از :

دفتر روزنامه  :

دفتری است که کلیه عملیات و معاملات مالی موسسه به ترتیب تاریخ وقوع باید در آن ثبت شود.

دفتر کل :

دفتر کل، دفتری است که حساب های یک موسسه به تفکیک در آن نگهداری می شود.

کلیه رویدادهای مالی ثبت شده در دفتر روزنامه باید در هرماه و نهایتا تا پانزدهم ماه بعد در دفتر کل ثبت شود.

 

نکات مهم در پلمپ دفاتر قانونی حسابداری (در توضیح مالیات علی الراس چیست):

نکات مهم زیر را در مورد دفاتر قانونی حسابداری حتما رعایت کنید (عدم رعایت این موارد موجب رد دفاتر قانونی خواهد شد).

دفتر روزنامه و کل مربوط به هر سال مالی را باید در سال قبل دریافت کرد.

دفتر قانونی ، دفتری است که از طرف اداره ثبت شرکت ها ، پلمپ و مهر و امضا و از طریق اداره پست ، برای شرکت ارسال شده است.

مدارک مورد نیاز برای درخواست پلمپ دفاتر تجاری از پست عبارتند از :

*روزنامه رسمی

*کپی کارت ملی مدیرعامل

*معرفی نامه و کپی کارت ملی نماینده شرکت

*مهر شرکت

*دفتر از حالت پلمپ خارج نشود و برگی از آن جدا نشود

*اثری از پاک کردن، تراشیدن و محو کردن مندرجات دفتر وجود نداشته باشد

*ردیف ها باید پشت سر هم ثبت شوند ، ردیف های خالی و سفید بین نوشته ها وجود نداشته باشد

*اسناد حسابداری روزانه باید در دفتر روزنامه درج شوند. نهایت تاخیر در تحریر دفاتر طبق قانون پانزده روز می باشد

*موقع انتقال اسناد حسابداری به دفتر روزنامه ، فقط حساب ها را در سطح کل درج می کنیم. نیازی به وارد کردن حسابهای معین و تفصیل نیست.

برخی از دلایل دیگری در رد دفاتر قانونی :

*ثبت نکردن بخشی از فروش یا درآمد و یا ثبت فروش به خریداران غیرواقعی با کدهای اقتصادی جعلی

*ثبت کردن خرید دارایی در حساب هزینه ها

*ثبت کردن مبلغ خرید کالا و دارایی از طریق فاکتورهای غیرواقعی و یا اضافه ثبت نمودن مبلغ خرید.

*ثبت هزینه های مستقیم خرید یا واردات کالا در حساب هزینه های جاری

*تسعیر غیر واقعی نرخ ارز به منظور کتمان سود و نشان دادن زیان

*ثبت هزینه های غیر واقعی یا شخصی به حساب هزینه های شرکت

معافیت مالیاتی (در توضیح مالیات علی الراس چیست):

مشمول معافیت و جایزه در صورت تحریر صحیح دفاتر قانونی و پرداخت به موقع مالیات خواهیم شد.

طبق ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه، سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان دفاتر و مدارک مودی ، مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال ارائه اظهارنامه بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشد ،  معادل 5% اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد که جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا