حسابداری مالیاتی

مراحل تشکیل پرونده مالیاتی چیست

مراحل تشکیل پرونده مالیاتی چیست : تمامی شرکت ها و اشخاص حقوقی مکلفند پس از تاسیس و ثبت شرکت با مراجعه به اداره امور مالیاتی، تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند و مالیات دو در هزار سرمایه شرکت را پرداخت کنند. طبق مقررات مربوطه، شرکت تا دو ماه پس از تاسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت مالیات سرمایه می باشد.

تشکیل پرونده مالیاتی بنا به دلایل ذیل الزامی است:

1 )

شرکتی که پرونده مالیاتی نداشته باشد نمی تواند کد اقتصادی دریافت نماید.( بدون کد اقتصادی نمی توان با شرکت ها

قرارداد بست و فعالیت اقتصادی داشت)

2 )

تشکیل پرونده مالیاتی برای تعیین میزان مالیات پرداختی ضروری است. شرکتی که پرونده مالیاتی نداشته باشد ، در پایان

سال مالی نمی تواند اظهارنامه مالیاتی فعالیت شرکت را به سازمان مالیات و دارایی تحویل دهد.

3 )

به موجب قوانین سازمان مالیات و دارایی، در صورت عدم تشکیل پرونده مالیاتی شرکت مرتکب جرم شده است.

نکته :

تشکیل پرونده دارایی حتی در صورت عدم فعالیت شرکت الزامی است و برای اعلام عدم فعالیت و عدم پرداخت مالیات به

آن احتیاج می باشد.

در غیر این صورت، مشمول جریمه مالیاتی می شوید.

مراحل تشکیل پرونده مالیاتی چیست

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مالیاتی (در توضیح مراحل تشکیل پرونده مالیاتی چیست) :

1-اصل و کپی کلیه مدارک شرکت ( اساسنامه ، اظهارنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه ، روزنامه رسمی ، مهر شرکت )

2-اصل و کپی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی ( در صورت وجود تغییرات )

3- اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت

4- تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت

5-گواهی امضای صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی در دفتر خانه اسناد رسمی

6-فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت

7- فیش آب و برق و تلفن و گاز دفتر شرکت

8- وکالت نامه یا معرفی نامه کتبی از طرف شرکت ( چنانچه مدیر عامل حضور نداشته باشد )

9-اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت

چند نکته (در توضیح مراحل تشکیل پرونده مالیاتی چیست) :

1 )

اگر مکان دفتر شرکت به صورت صوری و یا غیر واقعی اعلام شده باشد ، نمی توان تشکیل پرونده دارایی داد.

حتی در بعضی از حوزه های مالیاتی جهت بررسی واقعی بودن آدرس اعلامی که در روزنامه رسمی شرکت موجود است ،

به بازدید از آن اقدام می شود.

2 )

به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی، کد پستی دقیق خود را نیز از اداره پست استعلام کنید چرا که در صورت مغایرت

آدرس قانونی با کد پستی ، برای درخواست کد اقتصادی با مشکل مواجه خواهید شد.

3 )

کارت ویزیت املاکی که در آن سند اجاره تنظیم گردیده است، باید ضمیمه قرارداد اجاره باشد.

4 )

اجاره نامه بایستی حتماَ در دفاتر املاک تنظیم شده و دارای کد رهگیری اینترنتی و هولوگرام سریال دار باشد یا در دفاتر

اسناد رسمی تنظیم گردد.

5 )

چنانچه محل قانونی شرکت محل سکونت مدیر عامل بوده و شرکت به صورت خانوادگی تاسیس شده باشد ، نیز بایستی

اجاره نامه به نام شرکت تنظیم گردد.

کد اقتصادی چیست؟ (در توضیح مراحل تشکیل پرونده مالیاتی چیست)

کد اقتصادی ، شناسه اییدوازده رقمی است که توسط سازمان امور مالیاتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی (که به تولید کالا

یا ارائه خدمات می پردازند) اختصاص داده می شود.

مهم ترین کاربرد کد اقتصادی، شناسایی واحد اقتصادی در حوزه مالیاتی و کمک به تشخیص عمللکرد مالی آنها است.

از آنجا که نظارت بر فعالیت های اقتصادی مستلزم شناسایی فعالین این عرصه است به روشنی می توان دریافت که اخذ آن

برای فعالین اقتصادی الزامی بوده و بنا به یک تعریف می تواند به عنوان مجوز قانونی انجام فعالیت اقتصادی تلقی گردد.

کاربردهای کد اقتصادی (در توضیح پمراحل تشکیل پرونده مالیاتی چیست) :

اخذ کد اقتصادی برای همه شرکت ها امری الزامی است ، اما کاربردهای متنوعی دارند:

– انجام مراودات مالی بصورت قانونی و درج در فاکتورهای فروش.

-امکان حضور در مناقصات و مزایدات.

– اخذ کارت بازرگانی.

– افتتاح حساب های ارزی و ریالی.

– استفاده از خدمات گمرکی.

چه افرادی مکلف به دریافت کد اقتصادی هستند؟ (در توضیح مراحل تشکیل پرونده مالیاتی چیست)

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم مکلفند نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی کشور

اقدام کنند.

به تعریف دقیق تر کلیه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید و یا توزیع هر نوع کالا، تولید و مونتاژ و همچنین امور

خدماتی اشتغال دارند و دارای پروانه کسب یا دارای محلی برای فعالیت تجاری هستند، باید نسبت به اخذ کد اقتصادی

اقدام کنند.

 

منظور از پروانه‌ی کسب ‌وکار از مراجع ذی‌ربط، کلیه‌ی جوازهای کسب یا کار صادره از اتاق صنایع و معادن و بازرگانی،‌ اتحادیه

های صنفی، وزارتخانه ها و سایر مراجع ذی‌صلاح است.

توجه:

در مورد اشخاص حقیقی دارا بودن تنها یکی از این شروط کافیست.

تبصره:

 

مشخصاً واژه ی پروانه کسب و کار از مراکز قانونی شامل تمامی پروانه های کسب و یا کار صادر شده از اتحادیه امور

صنفی، وزارتخانه ها، اتاق صنایع و معادن و دیگر مراجع قانونی و مربوطه می شود.

مراحل تشکیل پرونده مالیاتی چیست

چه افرادی معاف از اخذ کد اقتصادی هستند؟ (در توضیح مراحل تشکیل پرونده مالیاتی چیست)

در عین حال که تقریبا کلیه واحدهایی که دارای کسب و کار و فعال در زمینه تجارت هستند، موظف به اخذ کد اقتصادی هستند ؛

برخی از اشخاص نیز هیچ احتیاجی به آن ندارند که به شرح ذیل می باشند:

-مساجد و تکایا

-اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلم‌سازی و فعالیت‌های مرتبط، طراحی، خطاطی، نقاشی، ترجمه‌ی کتاب،

گرافیک، ویراستاری و نویسندگی اشتغال دارند.

-اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند، به شرطی که ارزش قراردادها یا مبلغ دریافتی کل پیمان های آنها

در یک‌سال کمتر از مبلغ ۵ میلیون تومان باشد.

چه مواردی تخلف کد اقتصادی به شمار می آید؟ (در توضیح مراحل تشکیل پرونده مالیاتی چیست)

– عدم ارائه یا درج کد اقتصادی طرفین معامله در فاکتور فروش کالا یا خدمات.

– هرگونه جعل، تقلب، سوءِاستفاده و تبانی مرتبط با کد اقتصادی.

– استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از کد اقتصادی سایرین تحت هر عنوان.

– دریافت هرگونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج کد اقتصادی فروشنده یا عدم درج کد اقتصادی خریدار.

جریمه‌ ی تخلفات کد اقتصادی (در توضیح مراحل تشکیل پرونده مالیاتی چیست) :

مودیان مالیاتی در صورت ارتکاب به هریک از تخلفات عدم صدور فاکتور، عدم درج کد اقتصادی و همچنین عدم رعایت

دستورالعمل های مربوطه علاوه بر بی‌اعتباری دفاتر قانونی از حیث مالیاتی و جرایم مندرج در ماده‌ی 8 قانون تعزیرات

حکومتی، مشمول جرایم زیر نیز می شوند می‌شود:

الف)

برای بار اول جریمه‌ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله.

ب)

برای بار دوم تعطیلی محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه.

ج)

برای بار سوم حبس تعزیری از سه الی شش ماه برای اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران

مسئول ذی ربط.

در ضمن وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های وابسته، در صورت اثبات تخلف مودیان از ارائه هرگونه تسهیلات به آنها

خودداری می نماید.

استفاده از کد اقتصادی دیگران (در توضیح مراحل تشکیل پرونده مالیاتی چیست) :

اگر شرکت یا شخصی برای انجام امور خود، به جای کد خود، از کد واحد دیگری استفاده کند،چه اتفاقی می افتد؟

در این گونه موارد از آنجا که دارنده کد دارای مسئولیت تضامنی نسبت به آن است، لذا مطابق تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱۶۹ مکرر

قانون مالیات‌ های مستقیم، فرد مجرم مالیاتی در نظرگرفته شده و باید نسبت به جرم صورت گرفته پاسخگو باشد.

مراحل ثبت نام الکترونیکی کد اقتصادی (در توضیح مراحل تشکیل پرونده مالیاتی چیست) :

الف) پیش ثبت نام کد اقتصادی :

برای ثبت نام کد اقتصادی به صورت الکترونیکی، ابتدا باید با مراجعه به وبسایت سازمان امور مالیاتی پیش ثبت نام خود را در

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی انجام دهید. برای ورود به سامانه اینجا کلیک کنید.

پس از تکمیل اطلاعات اولیه، پاکت پستی به آدرسی که توسط مودی در سایت قید شده ارسال خواهد شد و در این مرحله

با وارد کردن کد ارسالی در بخش مربوطه و تایید نهایی وارد مرحله بعدی خواهید شد.

البته لازم به یادآوری است که در صورت عدم تایید اطلاعات تا هفت روز، پرونده به طور خودکار حذف شده و کد ارسال شده

غیر قابل استفاده خواهد بود.

ب)صحت سنجی اطلاعات :

مرحله بعدی، تایید اطلاعات است. در این مرحله تمامی اطلاعات تایید شده توسط مودی در سیستم، با استعلام از سازمان

های مربوطه مورد صحت سنجی قرار می گیرد. وجود هرگونه عدم تطابق،توسط پیامک به اطلاع فرد خواهد رسید تا در

اسرع وقت نسبت به تصحیح اطاعات وارده اقدام نماید.

ج) تولید و ارسال اطلاعات کاربری (در توضیح مراحل تشکیل پرونده مالیاتی چیست) :

در این مرحله، پس از تایید اطلاعات اولیه، نام کاربری و کلمه عبور برای شما ایجاد خواهد شد که توسط سازمان امور

مالیاتی به صورت پیامک برای شما ارسال می شود.

د) ثبت نام الکترونیک :

در این مرحله مودی می تواند با نام کاربری و کلمه عبور که توسط پیامک از سازمان امور مالیاتی دریافت کرده است، وارد

سامانه ثبت نام شده و نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی و تایید نهایی اقدام نماید.

ه) اعتبار سنجی ستادی و میدانی اطلاعات (در توضیح مراحل تشکیل پرونده مالیاتی چیست) :

در این مرحله پرونده فیزیکی مالیاتی واحد اقتصادی بررسی شده و هرگونه مغایرت باز هم توسط پیامک به اطلاع مودی

خواهد رسید. در صورت تایید سازمان ورود مودی به مرحله 45 تائید شده و وی امکان ارسال اظهارنامه الکترونیک و استفاده

از سایر خدمات سازمان را خواهد داشت.

مشمولین ثبت نام مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال، تعطیلی فعالیت، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل

فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس ، تغییر شرکا (اختیاری یا قهری) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از

تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعلام نمایند.

عدم دریافت کد اقتصادی جدید (در توضیح مراحل تشکیل پرونده مالیاتی چیست) :

صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی مشمول ثبت نام، همه مکلفند تا زمانی که برای آنها شماره اقتصادی جدید صادر نشده

است، حسب مورد از شماره ملی، شناسه ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده

نماید.

نکته :

اگر جزو اشخاص حقوقی هستید که قبلا در نظام مالیاتی ثبت نام کرده و شماره اقتصادی دوازده رقمی خود را دریافت نموده

اند، می توانید تا زمان دریافت شماره اقتصادی جدید از شماره اقتصادی مذکور در معاملات خود استفاده نمایید.

کلاسه پرونده مالیاتی چیست؟

کلاسه پرونده مالیاتی، شماره ای است اختصاصی به پرونده مالیاتی که توسط واحد مالیاتی بر روی آن درج گردیده و از

جمله موارد مهم جهت مراجعه و ثبت اطلاعات در سامانه های مالیاتی می باشد.

معنی و مفهوم دقیق خاص شدن پرونده مالیاتی چیست؟ (در توضیح مراحل تشکیل پرونده مالیاتی چیست)

یکی از مواردی مهم که متاسفانه با جاری شدن این روند هنوز بیشتر مودیان فعال از آن اطلاع دقیقی ندارند و مطمئناً اگر

اطلاعات کافی در این خصوص داشته باشند در جهت بهبود اوضاع و احوال پرونده مالیاتی خود برنامه ریزی خواهند کرد.

منظور از خاص شدن پرونده یعنی مودی (شخص حقیقی یا حقوقی ) در حوزه مالیاتی با عنوان ” مودی خاص ” نامگذاری

شده است. از اسم آن کاملاً مشخص است!

شما هرچقدر در حوزه مالیاتی بی حاشیه باشید و به اصطلاح خاص نباشید ، کمتر در معرض ابلاغ های مستمر قرار خواهید

گرفت.

البته مزیت هایی هم این خاص بودن دارد و آن هنگام گرفتن امتیاز تشویق و بخشودگی است.

پس در دو حالت یک مودی در اداره دارایی خاص می شود: یکی حالت خوب و دیگری حالت بد.

در حالت کلی یک شخص و پرونده او براساس شرایطی که اداره دارایی ارزریابی می کند به مودی خاص تبدیل می شود ،

یعنی در هنگام اجرا تکالیف و یا در اثر بی توجهی به اجرا باعث شکل گرفتن رفتارهایی می شود که نام خاص بر روی او زده

می شود.

فهرست رویدادهایی که پرونده شما را در اداراه دارایی خاص می کند (در توضیح مراحل تشکیل پرونده مالیاتی چیست):

-عدم پرداخت به موقع مالیات مندرج در اظهارنامه مالیاتی.

– عدم پرداخت به موقع بدهی مالیاتی مندرج در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

– عدم پرداخت به موقع مالیات ماهیانه حقوق ودستمزد

-استفاده بیش از حد از تیک تجمیع در صورت معاملات فصلی

– ویرایش اظهارنامه ها در حالت غیر معقول (تفاوت فاحش در حالت اول و ویرایش)

– رد شدن مکرر دفاتر و عدم تمکین مودی

– تعدیلات اسناد حسابداری بر مبنای غیر استاندارد حسابداری

– اعتراض بدون مستندات به برگ تشخیص مالیات

– رد شدن هزینه ها حتی در اولین سال تاسیس شرکت

– افزایش و یا کاهش غیر عادی سرمایه

– عدم محاسبه ثبت و پرداخت اجاره توسط مستاجر

– عدم محاسبه و ارائه اظهارنامه املاک توسط موجر واحدهای مسکونی تجاری و اداری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا