حسابداری دولتی

هزینه در حسابداری دولتی

هزینه در حسابداری دولتی : در این مقاله مدنظر است در خصوص هزینه ها ، انواع , طبقه بندی و اعتبارات در حسابداری دولتی ، به طور خلاصه توضیحاتی ارائه گردد.

 

اعتبار :

اعتبار مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین و به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت ، در بودجه دولت به تصویب می رسد.

به عبارت دیگر اعتبار مصوب عبارت است از اجازه ایجاد هزینه ، بدهی یا تعهد به میزان معین برای سازمان دولتی در قبال دریافت کالا و خدمات مورد استفاده جهت اجرای برنامه ها و فعالیت های مصوب.

به عبارت دیگر اعتبارات عبارتند از هزینه های پیش بینی شده مصوب در حالی که هزینه ها مبالغی از اعتبارات هستند که طبق مقررات به طور قطعی در قبال ایجاد تعهد ، پرداخت می شوند.

طبقه بندی اعتبارات مصوب و هزینه ها (در توضیح هزینه در حسابداری دولتی) :

اعتبارات و هزینه های سازمان دولتی معمولاً در ابعاد زیر طبقه بندی می شوند :

1-طبقه بندی بر اساس حساب های مستقل ؛

2-طبقه بندی بر اساس واحدهای سازمانی ؛

3-طبقه بندی بر اساس فصول هزینه ؛

4-طبقه بر اساس مواد هزینه ؛

5-طبقه بندی بر اساس وظایف و برنامه ها ؛

طبقه بندی بر اساس حساب های مستقل :

چون حساب های مستقل ، واحدهای اصلی مالی و حسابداری هر سازمان دولتی را تشکیل می دهند ، طبقه بندی بر اساس حساب های مستقل مهم ترین و اساسی ترین گروه بندی هزینه های دولتی می باشد.

طبقه بندی بر اساس واحد سازمان (در توضیح هزینه در حسابداری دولتی) :

در ایران در بودجه کل کشور اعتبارات بر حسب واحدهای سازمانی زیر منظور می گردند :

1-  وزارت خانه ها ؛

2-  شرکت های دولتی ؛

طبقه بندی بر اساس فصول هزینه :

1-هزینه های جاری ؛

2-هزینه های سرمایه ای ؛

3-پرداخت های انتقالی ؛

هزینه های جاری (در توضیح هزینه در حسابداری دولتی) :

هزینه های جاری دارای جنبه جاری ، عادی و تکراری می باشد و در مقابل دریافت کالا و خدماتی انجام می شوند که برای اجرای عملیات و وظایف جاری سازمان دولتی و نگهداری اموال آن ضروری هستند.

هزینه ها یا مخارج جاری را می توان با هزینه هایی مقایسه نمود که در موسسات بازرگانی به حساب سود و زیان دوره مالی منظور می گردند :

هزینه های مورد بحث معمولا شامل :

هزینه های پرسنلی و هزینه های اداری است. هزینه های پرسنلی ، هزینه هایی هستند که در برابر انجام خدمت تحت عناوین مختلف حقوق ، دستمزد ، مزایا ، پاداش ، اضافه کار و … به کارکنان شاغل در سازمان های دولتی پرداخت می شود.

هزینه های اداری :

هزینه های اداری هزینه هایی می باشند که برای استفاده از خدمات خاص نگهداری اموال منقول و غیر منقول و … پرداخت می شود.

هزینه های سرمایه ای :

هزینه های سرمایه ای مخارجی هستند که انجام آنها موجب ایجاد یا افزایش اموال و دارایی های ثابت می شود.

مانند خرید یا احداث ساختمان ، خرید زمین ، خرید ماشین آلات و …

در موسسات بازرگانی با توجه به اصول و روش های متداول حسابداری ، قیمت تمام شده دارایی ها و اموالی که انتظار می رود منافع آنها برای مدتی بیش از یک سال مالی عاید موسسه شود ، در تراز نامه تحت عنوان دارایی های ثابت طبقه بندی می شود.

ولی در سازمان های دولتی هزینه های سرمایه ای به نحوی مشابه با هزینه های جاری تامین اعتبار و ثبت می شود.

پرداخت های انتقالی (در توضیح هزینه در حسابداری دولتی) :

پرداخت های انتقالی هزینه هایی هستند که سازمان دولتی در قبال آنها کالا یا خدماتی را دریافت نمی کند.

مانند بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها و وام های دریافتی ، کمک ها و اعانات بلاعوض پرداختی به بخش خصوصی و …

با وجود آن که انجام این هزینه ها منافعی را به طور مستقیم عاید سازمان دولتی نمی نماید ، مع ذلک ممکن است اموال یا دارایی هایی که مثلاً از محل وام های دریافتی در سال های قبل ایجاد شده اند ، منافعی را متناسب با عمر مفید خود متوجه سال های مختلف نمایند.

هزینه در حسابداری دولتی

طبقه بندی هزینه ها بر حسب مواد هزینه در ایران :

در بودجه عمومی دولت ایران ، اعتبارات در چهار فصل و بیست ماده به شرح زیر طبقه بندی شده است :

فصل اول (در توضیح هزینه در حسابداری دولتی) :

هزینه های پرسنلی :

ماده  یک : حقوق و دستمزد ؛

ماده دو : مزایا

فصل دوم (در توضیح هزینه در حسابداری دولتی) :

هزینه های اداری :

ماده سه : هزینه سفر ، ماموریت ، حمل و نقل و ارتباطات ؛

ماده چهار : اجاره ؛

ماده پنج : خدمات قراردادی ؛

ماده شش : سوخت ، آب و برق ؛

ماده هفت : مواد و لوازم مصرف شدنی ؛

ماده هشت : هزینه های سرّی ؛

فصل سوم :

هزینه های سرمایه ای :

ماده نهم : مطالعه برای ساختمان و تاسیسات ؛

ماده دهم : خرید زمین ؛

ماده یازدهم : ساختمان ؛

ماده دوازدهم : ماشین آلات ؛

ماده سیزدهم : سایر کالاهای مصرف نشدنی ؛

ماده چهاردهم : وام بخش عمومی ؛

ماده پانزدهم : وام بخش خصوصی ؛

فصل چهارم :

پرداخت های انتقالی :

ماده شانزدهم : کمک و اعانه بخش عمومی ؛

ماده هفدهم : کمک و اعانه بخش خصوصی ؛

ماده هجدهم : باز پرداخت وام و پرداخت بهره ؛

ماده نوزدهم : پرداخت های انتقالی به کارکنان ؛

ماده بیستم : دیون ؛

طبقه بندی بر حسب وظایف و برنامه ها (در توضیح هزینه در حسابداری دولتی) :

1-خدمات عمومی :

شامل این گروه از عملیات و فعالیت های لازم برای انجام وظایف و نیل به اهداف دولت می باشد که اقدام در مورد آنها توسط بخش خصوصی ، غیر ممکن است.

مانند : دفاع ملی ، دادگستری ، پلیس و غیره.

2-خدمات جامعه ای (در توضیح هزینه در حسابداری دولتی) :

این خدمت شامل فعالیت ها و عملیاتی است که اساساً جهت ادامه زندگی درجامعه توسط دولت و سازمان های دولتی انجام می شوند و حاصل و نتیجه آنها معمولاً متوجه عموم افراد جامعه است.

مانند : راه سازی ، سد سازی ، تامین آب ، برق و ارتباطات.

3-خدمات اجتماعی :

این نوع خدمات که منظور اصلی از آنها رفع نیاز های اجتماعی ، رفاهی گروه های اجتماعی می باشند ، معمولاً به صورت مشترک توسط دولت و بخش خصوصی انجام می شوند.

مانند : بهداشت ، آموزش و پرورش ، خدمات درمانی و آموزش عالی.

4-خدمات اقتصادی (در توضیح هزینه در حسابداری دولتی ) :

این خدمات شامل زمینه های وسیعی از فعالیت های اقتصادی ، بازرگانی و صنعتی دولت و در مواردی بخش خصوصیمی باشد.

مانند : صنایع ، معادن ، کشاورزی و …

5-سایر خدمات :

این بخش شامل اعتباراتی است که به علت ماهیت خاص نمی توان آنها را به خدمات و فعالیت های معین ارتباط داد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا