حسابداری

هزینه های تحقیق و توسعه

هزینه های تحقیق و توسعه : بسیاری از واحدهای تجاری برای دستیابی به روش ها و محصولات جدید تولیدی ، هزینه های زیادی را صرف تحقیق و اکتشاف می نمایند.

نتیجه برخی از این تحقیقات دستیابی به محصولاتی است که از امتیاز خاص تولید برخوردار خواهند شد و نتیجه برخی دیگر نیز بهبود و اصلاح روش های تولید است.

البته مبلغ بسیاری از هزینه های تحقیق و توسعه را نمی توان به منافع آتی آنها نسبت داد.

نظریه حسابداری  :

تا پیش از سال 1970 بسیاری از واحدهای تجاری در مورد جاری یا انتقالی بودن هزینه ها دچار تردید بوده و به روش های مختلفی عمل می کردند.

اما در این سال هیات تدوین اصول حسابداری در نظریه شماره 17 خود اعلام کرد که :

” شرکت ها باید مخارجی را که صرف توسعه دارایی های نامشهودی که به طور مشخص قابل شناسایی نیستند ، می نمایند به حساب هزینه منظور کنند. ”

البته این اصل حسابداری تا حدی مبهم بوده و مانع از انباشت هزینه های بیهوده تحقیق و توسعه در ترازنامه بسیاری از شرکت ها نگردید.

در برخی موارد این هزینه ها به درآمدهای آتی مربوط نبوده و باید به دلیل کاهش تقاضا در بازار یا سایر دلایل اقتصادی در همان سال از حساب ها حذف می شدند.

حسابداری هزینه های تحقیق و توسعه :

هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی برای یکپارچگی عملیات حسابداری و نیز تدوین استانداردی در این زمینه ، بیانیه شماره 2 را با عنوان ” حسابداری هزینــه های تحقیق و توسعــه ” منتشر نمود.

چکیده اصلی این بیانیه آن است که تمام مخارج تحقیق و توسعه ای که یک واحد تجاری برای خود انجام می دهد ( یعنی در قالب قراردادی برای شرکت دیگری انجام نمی دهد ) ، در زمان وقوع باید به حساب هزینه منظور گردد.

نکته :

تمام هزینه های تحقیق و توسعه ای هم که تا تاریخ انتشار این بیانیه در ترازنامه به صورت انتقالی نشان داده شده اند باید از حساب ها حذف و تحت عنوان اصلاح اشتباهات دوره های قبل به هزینه منظور گردند.

صورت های مالی دوره های قبل نیز باید با توجه به این تغییر ، مجدداً ارائه شوند.

ماهیت این تجدید ارائه و تاثیر آن بر سود خالص و سود سهم در هر دوره حسابداری نیز باید در صورت های مالی سال تغییر ، افشا گردد.

در این بیانیه همچنین شرکت ها ملزم شده اند که کل مخارج تحقیق و توسعه هزینه شده در هر دوره حسابداری را افشا نمایند.

تعریف تحقیق و توسعه (در توضیح هزینه های تحقیق و توسعه ) :

هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی ، تحقیق و توسعه را به شرح زیر تعریف کرده است :

تحقیق عبارت است از جستجو برای دستیابی به دانش جدید به امید آن که این دانش برای تولید یا توسعه محصولات ، خدمات یا فرآیندهای جدید یا بهبود محصولات یا فرآیندهای موجود ، مورد استفاده قرار گیرد.

توسعه عبارت است از تبدیل تحقیقات جدید به طرح ها جهت دستیابی به محصولات یا فرآیندهای جدید یا بهبود موارد موجود.

توسعه شامل دستیابی به طرح ها یا فرمول های جدید ، آزمایش کردن محصولات مختلف ، ساخت اولین نمونه و اجرای طرح های اولیه بوده و مواردی نظیر تغییرات دوره ای یا معمولی فرآیندها و تولیدات موجود یا بازاریابی و آزمون بازار را شامل نمی شود.

هزینه های تحقیق و توسعه

فعالیت های عمده در تحقیق و توسعه عبارتند از (در توضیح هزینه های تحقیق و توسعه) :

1 )

تحقیقات آزمایشگاهی با هدف دستیابی به دانش جدید ؛

2 )

تحقیق برای یافتن کاربرد تحقیقات جدید ؛

3 )

فرمول سازی و طراحی فرآیندها یا محصولات جدید ؛

4 )

آزمایش یا ارزیابی فرآیندها یا محصولات جدید ؛

5 )

جرح و تعدیل فرمول ها یا طرح های فرآیند و تولید ؛

6 )

طراحی ، برپایی و آزمایش طرح ها و مدل های اولیه ؛

7 )

طراحی ابزار ، ادوات و دستگاه های مورد نیاز برای تکنولوژی جدید ؛

8 )

طراحی ، برپایی و اجرای طرح های اولیه ای که امکان تولید وسیع آنها برای مقاصد تجاری وجود ندارد ( تولیدات تجاری ) ؛

9 )

فعالیت های فنی ، مهندسی لازم برای پیشرفت طراحی تولیدات تا جایی که به اهداف از پیش تعیین شده ( شامل محصولات و فرآیندهای مورد نظر ) دست یافت.

کارهایی که نمی توان آنها را جزو فعالیت های تحقیق و توسعه طبقه بندی نمود ، عبارتند از (در توضیح هزینه های تحقیق و توسعه) :

1 )

عملیات فنی و مهندسی که در جریان تولید و جهت کنترل کیفیت انجام می شوند ؛

2 )

فعالیت های معمول برای اصلاح و تغییر محصولات مطابق با تغییر نیازهای مصرف کننده ؛

3 )

طراحی ها معمول ( یا تغییر طرح ها ) ابزارآلات ، ادوات و دستگاه ها ؛

4 )

خدمات قانونی در ارتباط با کاربرد حق الاختراعات یا حفاظت از حق الاختراع موجود و یا فروش یک حق الاختراع خاص ؛

تمام مخارجی که برای مصارف بالا صرف می شوند ، به استثنای هزینه های قانونی صرف شده در ارتباط با خدمات قانونی کاربرد حق الاختراع ها که انتظار می رود دارای منافع آتی باشند ، به حساب هزینه منظور می گردند.

هزینه هایی که از لحاظ حسابداری مالی جزو مخارج تحقیق و توسعه طبقه بندی می شوند ، عبارتند از (در توضیح هزینه های تحقیق و توسعه) :

1 )

مواد مصرف شده در فعالیت های تحقیق و توسعه و نیز استهلاکات مربوط به فعالیت های تحقیق و توسعه.

مواد و دارایی هایی که تنها برای فعالیت های تحقیق و توسعه خریداری می شوند و مصرف دیگری ندارند ، به محض خرید باید به حساب هزینه منظور گردند.

2 )

حقوق و دستمزد و سایر هزینه های پرسنلی مربوط به فعالیت های تحقیق و توسعه ؛

3 )

خدمات قراردادی انجام شده توسط دیگران در ارتباط با فعالیت های تحقیق و توسعه.

دارایی های نامشهود تحصیل شده از دیگران که در آینده استفاده های مختلفی دارند به حساب دارایی منظور شده و طی مدت 40 سال یا کمتر مستهلک می شوند.

4 )

هزینه های غیر مستقیمی که بتوان آنها را به طور معقولی به فعالیت های تحقیق و توسعه تخصیص داد ( هزینه های عمومی و اداری که نمی توان آنها را به وضوح به فعالیت های تحقیق و توسعه نسبت داد ، نباید جزو هزینه های تحقیق و توسعه منظور نمود ).

بیانیه شماره 2 :

پیشنهاد بیانیه شماره 2 هیات در ارتباط با به هزینه بردن مخارج تحقیق و توسعه در واقع راه حل مصالحه آمیزی برای حل یکی از مشکلات حسابداری است.

کسانی که قبلاً با هزینه کردن مخارج تحقیق و توسعه موافق بودند از انتشار این بیانیه خشنود شدند.

اما بسیاری از صاحب نظران و شرکت ها با هزینه کردن مخارج تحقیق و توسعه ای که احتمال ایجاد منافع آتی دارند ، مخالف هستند.

توضیح :

مسلماً نسبت به منافع آتی بسیاری از طرح های تحقیق و توسعه عدم اطمینان زیادی وجود دارد.

برآورد درصد موفقیت طرح های تحقیق و توسعه مشکل بوده و بخشی از آن به چگونگی دفاع حامیان و مجریان طرح از میزان موفقیت آن بستگی دارد.

اما در هر صورت در پایان کار مشخص می شود که بسیاری از برآوردها اشتباه بوده اند.

چون عموماً یافتن ارتباط مستقیم بین مخارج تحقیق و توسعه و منافع آتی آن مشکل است ، هزینه کردن مخارج مذکور مطابق با اصل محافظه کاری در حسابداری می باشد.

از لحاظ مالیاتی نیز مخارج مذکور به محض وقوع ، هزینه شده و در اظهارنامه های مالیاتی عنوان می شوند.

بنابراین با عمل به بیانیه شماره 2 هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی ، اختلاف بین حسابداری مالی با قوانین مالیاتی در ارتباط با هزینه های تحقیق و توسعه از بین می رود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا