حسابداری

ورود شریک جدید درشرکت های تضامنی

ورود شریک جدید درشرکت های تضامنی : ورود شریک جدید در شرکت های تضامنی معمولاً به یک از دو طریق زیر صورت می گیرد :

الف ) ورود شریک جدید به صورت خرید سهم الشرکه :

این حالت خود به دو حالت ممکن است عملی گردد. یکی خرید تمام سهم الشرکه یکی یا چند نفر از شرکاء ( به صورت جایگزین ) و دیگری خرید قسمتی از سهم الشرکه یک یا چند نفر از شرکاء.

1-اگر یکی از شرکا تمام سهم خود را به شخص ثالثی انتقال دهد ( به صورت جایگزین ) در این صورت باید تمام شرکاء آن انتقال را تصویب کنند و چنانچه با همان شرایط شریک سابق به شرکت وارد شده باشد ،

آرتیکل زیر در دفاتر ثبت خواهد شد (در توضیح ورود شریک جدید درشرکت های تضامنی) :

سرمایه ( شریک فروشنده )                                   xx

.                  سرمایه ( شریک خریدار )                                   xx

بابت انتقال سرمایه آقای فلان به فلان

باید توجه داشت که فروش سهم الشرکه عملی است خارج از معاملات شرکت و ربطی به عملیات شرکت ندارد.

فقط اگر سرمایه شرکاء به تفکیک به نام هر یک از آنها در دفاتر ثبت شده باشد انتقال سهم الشرکه از حساب شریک فروشنده به حساب شریکی که وارد شرکت می شود به ترتیب بالا در دفاتر ثبت می شود.

2-در صورتی که ورود شریک جدید از طریق خرید سهم چند نفر از شرکا باشد ، آرتیکل زیر در دفاتر ثبت می شود :

سرمایه ( شریک فروشنده1 )                                   xx

سرمایه ( شریک فروشنده2 )                                   xx

.                  سرمایه ( شریک خریدار )                                   xx

بابت انتقال سرمایه آقایان فلان و فلان به فلان

ب ) ورود شریک جدید به جهت ازدیاد سرمایه (در توضیح ورود شریک جدید درشرکت های تضامنی) :

در این حالت بدون انتقال سهم الشرکه شریک دیگری با سرمایه گذاری و ازدیاد سرمایه شرکت وارد می شود.

وی عهده دار بدهی های شرکت نسبت به سهم خود اعم از بدهی های قبلی و یا بعدی شرکت می گردد.

این گونه سرمایه گذاری و ورود شریک ممکن است در عمل به طرق مختلفی انجام گیرد.

بدین معنی که سرمایه گذاری شریک جدید برابر ارزش دفتری و یا کمتر از ارزش دفتری شرکت جدید باشد.

که در هر صورت بر روابط بین شرکاء ، اساس نامه حاکم خواهد بود.

ولی اگر اساس نامه ترتیب خاص برای مسئولیت شرکاء مقرر نداشته باشد ، هر یک فارغ از سهمی که در شرکت دارد ، عهده دار پرداخت قروض آن می باشد.

سرقفلی در شرکت های تضامنی (در توضیح ورود شریک جدید درشرکت های تضامنی) :

سرقفلی از دارایی های غیر مادی است که دارای ارزش بوده و قابل خرید و فروش می باشد.

می توان گفت سرقفلی عبارت است از شهرت و معروفیتی که یک موسسه بر اثر عواملی به دست آورده است ، این عوامل ممکن است موقعیت محلی مناسب ، حسن سلوک با مشتریان ، موقعیت محلی مناسب و تولید و فروش کالاهای انحصاری و غیره می باشد.

تعریف قانون :

امروزه قوانین ایران ، سرقفلی را به رسمیت می شمارد و به صورت زیر آن را یاد می کند :

” سرقفلی عبارت از حقی است که بازرگان یا پیشه ور نسبت به مجموع عوامل مادی و غیر مادی وابسته به شغل و محل کار خود دارا می شود. ”

ممکن است یک شریک سرقفلی را خریداری کرده باشد که مانند دیگر دارایی ها در دفاتر ثبت می کنند و ممکن است در اثر عواملی که ذکر شد سرقفلی برای شرکت ایجاد شده باشد اما طبق اصل قیمت تمام شده در دفاتر ثبتی انجام نگرفته و حسابی برای آن باز نشده باشد.

در این صورت هنگام ورود و خروج شرکت باید سرقفلی شرکت محاسبه و به ترازی شرکاء ، ارزیابی گردد.

خرید نقدی سرقفلی (در توضیح ورود شریک جدید درشرکت های تضامنی) :

در صورتی که شریک جدید بابت سرقفلی فوق الذکر ، وجه نقد پرداخت نماید ، آرتیکل زیر در دفاتر ثبت خواهد شد :

صندوق                                                         xx

.                  سرمایه ( شریک 1 )                                   xx

.                  سرمایه ( شریک 2 )                                   xx

.                  سرمایه ( شریک 3 )                                   xx

ثبت ورود شریک جدید و خرید نقدی سرقفلی توسط شریک جدید

عدم خرید نقدی سرقفلی (در توضیح ورود شریک جدید درشرکت های تضامنی) :

در صورتی که پس از ورود شریک جدید و احتساب مبلغ سرقفلی ، مبلغ مربوطه به صورت نقدی توسط شریک جدید پرداخت نگردد ، آرتیکل زیر در دفاتر ثبت خواهد شد :

سرقفلی                                                         xx

.                  سرمایه ( شریک 1 )                                   xx

.                  سرمایه ( شریک 2 )                                   xx

.                  سرمایه ( شریک 3 )                                   xx

ثبت ورود شریک جدید و عدم خرید نقدی سرقفلی توسط شریک جدید

ورود شریک جدید درشرکت های تضامنی

ورود شریک جدید با توجه به ارزیابی مجدد دارایی ها :

به هنگام تغییر وضع یک شرکت و تعیین سهم شرکاء ، تنها نمی توان به مانده های دفتری اکتفا کرد.

زیرا ممکن است ارزش واقعی دارایی ها با مانده دفتری آنها مطابقت نکند و همچنین بعضی دارایی ها در دفاتر ثبت نشده باشد.

لذا دارایی ها مجدداً ارزیابی شده و هر یک از شرکاء در میزان افزایش دارایی ها به نسبت سهم سود و زیان خود ذینفع می گردد.

بالعکس اگر در نتیجه تجدید ارزیابی کاهش قیمتی حاصل شود چنانچه این کاهش قیمت دارایی ها از محل اندوخته های موجود در شرکت جبران نشود ، باید به تناسب سرمایه آنها تقلیل یابد.

آرتیکل حسابداری (در توضیح ورود شریک جدید درشرکت های تضامنی) :

آرتیکل حسابداری مربوطه به شرح زیر می باشد :

اثاثه                                                      xx

وسائط نقلیه                                             xx

ساختمان                                                xx

ذخیره م.م.                                              xx

.                    اندوخته عمومی                                   xx

ثبت افزایش دارایی ها به مناسبت ورود شریک جدید

اندوخته عمومی                                         xx

.                    سرمایه ( شریک 1 )                            xx

.                    سرمایه ( شریک 2 )                            xx

.                    سرمایه ( شریک 3 )                            xx

ثبت تقسیم اندوخته بین شرکاء

قابل ذکر است در صورتی که با تقلیل دارایی ها مواجه باشیم ، آرتیکل های فوق ، به صورت معکوس خواهد بود.

ورود شریک جدید و تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی ها (در توضیح ورود شریک جدید درشرکت های تضامنی) :

با استفاده از حساب تجدید ارزیابی ، در اغلب موارد در زمان ورود شریک جدید ، ارزش دارایی ها و بدهی های ثبت شده در دفاتر شرکت مورد توافق شرکای قدیم و جدید قرار نمی گیرد .

ممکن است شرکای قدیم ادعا نمایند که ارزش واقعی دارایی های شرکت بیش از ارزشی است که در دفاتر ثبت شده است و یا شریک جدید ادعا نماید که ارزش دارایی های شرکت در اثر گذشت زمان کاهش یافته است.

همچنین در مورد بدهی ها نیز ممکن است عدم توافق هایی وجود داشته باشد ، مثلاً ممکن است شریک جدید نسبت به میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول موافقت نکند.

از سویی دیگر ممکن است در اثر انجام حسن انجام کار و یا دلایل دیگر ، سرقفلی در شرکت ایجاد شده باشد که تا کنون شناسایی و ثبت نشده باشد و با ورود شریک جدید شرکاء توافق نمایند که این دارایی مورد ارزیابی قرار گیرد.

در این شرایط کلیه اقلام دارایی و بدهی با توافق شرکاء و یا توسط کارشناس رسمی ارزیابی و اثرات ناشی از تجدد ارزیابی در حسابی تحت عنوان حساب تجدید ارزیابی منظور می شود.

مانده حساب تجدید ارزیابی که سود یا زیان ناشی از تجدید ارزیابی می باشد به نسبت تقسیم سود و زیان مقرر در شرکت نامه به حساب سرمایه شرکای قدیم منتقل می گردد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا