حسابداری

ویژگی های شرکت تضامنی

در این مقاله به بررسی خصوصیات و ویژگی های شرکت تضامنی می پردازیم. می دانیم که شرکت تضامنی یکی از انواع شرکت های مطرح در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 571 قانون مدنی :

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ای واحد به نحو اشاعه ( شریکی ).

شرکت های تضامنی :

ماده 20 قانون تجارت ، شرکت های تجاری را به هفت نوع تقسیم نموده است :

1-شرکت سهامی ؛

2-شرکت با مسئولیت محدود ؛

3-شرکت تضامنی ؛

4-شرکت مختلط غیر سهامی ؛

5-شرکت مختلط سهامی ؛

6-شرکت نسبی ؛

7-شرکت تعاونی تولید به مصرف ؛

خصوصیات شرکت تضامنی (در توضیح ویژگی های شرکت تضامنی) :

الف ) انتخاب آزادانه شرکا :

از آنجایی که در شرکت های تضامنی هر شریک مسئول اعمال تجاری شرکای خود می باشد.

لذا قانون به شریک یا شرکاء اجازه داده است که شرکای خود را انتخاب نمایند.

طبق ماده 123 قانون تجارت در شرکت های تضامنی هیچ یک از شرکا نمی توانند سهم خود را به دیگری منتقل نمایند مگر رضایت تمام شرکاء را فراهم نموده باشد.

ب ) عمر محدود :

از آنجایی که شرکت تضامنی بر اساس یک قرارداد ( شرکت نامه ) تشکیل می گردد ، عمر آن محدود می باشد.

اگر قرارداد برای مدت محدودی تنظیم شده باشد ، عمر شرکت در پایان مدت به اتمام می رسد.

چنانچه در قرارداد محدودیتی برای عمر شرکت ذکر نگردیده باشد ، عمر شرکت پس از انجام عملیاتی که شرکت برای آن تشکیل گردیده ، خاتمه می پذیرد.

اگر مدتی در قرارداد ذکر نگردیده باشد و عملیات شرکت نیز پایانی نداشته باشد ، عمر شرکت ممکن است بنابر درخواست هر یک از شرکاء به پایان رسیده و شرکت منحل گردد ، علاوه بر این فوت ، ورشکستگی یا هر پیش آمد دیگری که توانایی هر یک از شرکاء را در مقابل انجام قرارداد سلب می نماید ، عمر شرکت به طور خودکار پایان می پذیرد.

ج ) مسئولیت نامحدود :

مسئولیت شرکای شرکت های تضامنی به سرمایه آنها محدود نبوده ، بلکه چنانچه دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد ، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض ( بدهی ها ) خواهد بود و هر قراردادی که بر خلاف این امر بین شرکا ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن تلقی می شود.

د ) مدیریت (در توضیح ویژگی های شرکت تضامنی) :

مدیریت شرکت های تضامنی و کنترل آن در اختیار مالکین شرکت می باشد و هر گونه تصمیم گیری با رضایت کلیه شرکا صورت می گیرد ( ماده 120 قانون تجارت ).

ه ) سهولت تشکیل :

چون شرکت تضامنی بر اساس قرارداد تشکیل  می گردد ، لذا در هنگام تشکیل شرکت به مقررات کمتری نیاز است.

م ) شرکت نامه :

پایه و اساس شرکت تضامنی بر مبنای قراردادی است که باید با رعایت قانون تجارت تهیه و تنظیم شده و مورد توافق کلیه شرکا باشد.

این قرارداد را شرکت نامه گویند.

شرکت نامه حاکی از روابط مالی بین شرکا ، نحوه تقسیم سود و زیان ، ورود و خروج شریک یا شرکا ، انحلال شرکت اختیارات و وظایف ، تعهدات و امتیازات ، میزان برداشت هر یک از شرکا و … می باشد.

قوانین در ایران و سایر کشورها (در توضیح ویژگی های شرکت تضامنی) :

در بعضی از کشورها فعالیت تضامنی در قالب شرکت به ثبت نمی رسد و در قوانین تجاری شخصیت حقوقی جداگانه ای برای آن در نظر گرفته نمی شود.

اما در ایران شرکت نامه باید حتماً مکتوب بوده و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد و هر گاه با رضایت کلیه شرکا تغییری در آن صورت گیرد ، این تغییر حتماً باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد.

بنابر این شرکت تضامنی در ایران در پناه قوانین تجاری تشکیل می گردد که دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای می باشد.

شرکت نامه باید حاوی مطالب زیر باشد  (در توضیح ویژگی های شرکت تضامنی) :

1-اسم و مرکز شرکت ، اسامی شرکا ، تاریخ افتتاح شرکت ، موضوع فعالیت شرکت ، اهداف کلی و مدت شرکت ؛

2-قوانین مربوط به ورود و خروج شرکاء ؛

3-میزان سرمایه و سهم الشرکه هر یک از شرکا اعم از نقدی یا غیر نقدی با ذکر نام شرکا ؛

4-مقررات مربوط به تقسیم سود و زیان شرکت ؛

5-سایر نکات و محدودیت های احتمالی که پاسخ آنها مبهم می باشد ؛

شرکاء :

شرکاء در شرکت های تضامنی کسانی هستند که شرکت نامه را قبل از تشکیل شرکت امضاء کرده باشند.

به موجب قانون و بر حسب اقتضای شرکت ، حداقل شرکاءأ دو نفر بوده ولی حداکثری برای آن در نظر گرفته نشده است.

اسم شرکت (در توضیح ویژگی های شرکت تضامنی) :

شرکت تضامنی دارای اسم مخصوص به خود بوده و این اسم ممکن است مشتمل بر اسم تمام شرکا باشد.

مانند شرکت تضامنی ” محمود و احمد ” که این اسم بیان گر آن است که شرکت دارای دو شریک است است و یا ممکن است اسم یکی از شرکا را شامل گردد.

چنانچه اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد ، باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ” و شرکاء ” یا ” برادران ” قید گردد.

مانند شرکت تضامنی احمد و شرکاء یا شرکت تضامنی داریوش و برادران.

ویژگی های شرکت تضامنی

تشکیل شرکت تضامنی (در توضیح ویژگی های شرکت تضامنی) :

تشکیل اولیه شرکت تضامنی بر اساس توافق دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری مشترک  سرمایه گذاری برای تحصیل سود می باشد.

بعد از توافق شرکاء ابتدا یک حساب جاری به نام شرکت در شرف تاسیس افتتاح و سرمایه نقدی به آن حساب واریز و آن قسمت از سرمایه که به صورت غیر نقدی به شرکت آورده می شود بر مبنای ارزش بازار دارایی در زمان انتقال و با رضایت کلیه شرکاء ارزیابی و در اختیار شرکت قرار می گیرد.

بعد از واریز وجوه نقد و ارزیابی دارایی های غیر نقدی به ارزش متعارف ، شرکاء از بین خود مدیر یا مدیرانی انتخاب و به همراه شرکت نامه و سایر مدارک لازم برای تاسیس به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و پس از طی مراحل قانونی شرکت رسماً تحت شماره معین و نام مخصوص به ثبت می رسد.

طبق ماده 118 قانون تجارت ، شرکت تضامنی زمانی تشکیل می گردد که :

الف ) شرکت نامه مطابق قانون تنظیم شده باشد ؛

ب ) تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تسلیم شده باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا