حسابداری صنعتی

گردش حسابهادرهزینه یابی سفارش کار

گردش حسابهادرهزینه یابی سفارش کار : در سیستم هزینه یابی سفارش کار ، گردش حساب های صنعتی برای تبدیل مواد مستقیم به محصول تکمیل شده با استفاده از روش هزینه یابی نرمال که هزینه های مواد مستقیم و کار مستقیم ، واقعی می باشند ولی سربار کارخانه بر اساس نرخی که در ابتدای دوره مالی تعیین شده به حساب موجودی کالای در جریان ساخت منظور می شود.

علت استفاده از نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه این است که :

اولاً ، امکان دارد کل هزینه های واقعی سربار کارخانه تا پایان دوره حسابداری صنعتی مشخص نگردد ؛

ثانیاً  ، ممکن است بعضی از هزینه های سربار کارخانه ماه به ماه به طور قابل ملاحظه ای تغییر نماید ، مانند تعمیر ماشین آلات که ممکن است هر دو ماه یک بار صورت گیرد.

استفاده از سربار واقعی کارخانه در هر ماه باعث تغییر قیمت تمام شده یک واحد محصول می شود.

بنابر این ، به منظور تعیین به موقع اطلاعات مربوط به هزینه یابی محصول و به حد اقل رسانیدن تغییرات هزینه های سربار کارخانه ، نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه در ابتدای دوره مالی محاسبه می گردد.

نکته (در توضیح گردش حسابهادرهزینه یابی سفارش کار) :

در سیستم هزینه یابی سفارش کار ، به علت این که قیمت تمام شده هر سفارش را باید پس از تکمیل آن محاسبه نمود ، استفاده از نرخ از پیش تعییین شده سربار کارخانه ضرورت بیشتری می یابد.

توضیح :

در هزینه یابی نرمال ، هزینه های واقعی سربار کارخانه در حساب ” کنترل سربار کارخانه ” ثبت می گردد و برای ثبت سربار جذب شده کارخانه از حساب ” سربار جذب شده کارخانه ” استفاده می شود.

سربار جذب شده کارخانه به بدهکار ” حساب موجودی کالای در جریان ساخت ” و بستانکار ” حساب سربار جذب شده کارخانه ” منظور می شود.

رابطه زیر نحوه محاسبه سربار جذب شده کارخانه را نشان می دهد :

نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه  * مبنای واقعی = سربار جذب شده کارخانه

 

گردش حسابهادرهزینه یابی سفارش کار

ثبت های حسابداری در سیستم هزینه یابی سفارش کار : هزینه یابی نرمال

(در توضیح گردش حسابهادرهزینه یابی سفارش کار)

1 )

موجودی مواد اولیه                                                     xx

.                  حساب های پرداختنی                                               xx

بابت خرید مواد اولیه

2 )

موجودی کالای در جریان ساخت                                    xx

.     سفارش 100               xx

.     سفارش 200               xx

.     سفارش 300               xx

کنترل سربار کارخانه                                                   xx

.              موجودی مواد اولیه                                                      xx

بابت مواد مستقیم و مواد غیر مستقیم مصرف شده

3 )

کنترل حقوق و دستمزد                                                xx

.                  وزارت امور اقتصادی و دارایی                                      xx

.                  سازمان تامین اجتماعی                                              xx

.                  بانک                                                                   xx

بابت حقوق ……. ماه

4 ) (در توضیح گردش حسابهادرهزینه یابی سفارش کار)

موجودی کالای در جریان ساخت                                    xx

.     سفارش 100               xx

.     سفارش 200               xx

.     سفارش 300               xx

کنترل سربار کارخانه                                                   xx

.    کار غیر مستقیم             xx

.              کنترل حقوق ودستمزد                                                 xx

بابت منظور نمودن هزینه کار مستقیم و کار غیر مستقیم به سفارشات و سربار کارخانه

5 )

کنترل سربار کارخانه                                                   xx

.         استهلاک       xx

.         بیمه             xx

.         سایر             xx

.                  بستانکاران                                                         xx

.                  پیش پرداخت ها                                                  xx

.                  ذخیره استهلاک                                                  xx

بابت هزینه های سربار انجام یافته

6 ) (در توضیح گردش حسابهادرهزینه یابی سفارش کار)

موجودی کالای در جریان ساخت                                    xx

.     سفارش 100               xx

.     سفارش 200               xx

.     سفارش 300               xx

.              سربار جذب شده کارخانه                                           xx

بابت سربار جذب شده کارخانه

7 )

موجودی کالای ساخته شده                                         xx

.                  موجودی کالای در جریان ساخت                                    xx

.     سفارش 100               xx

.     سفارش 200               xx

بابت قیمت تمام شده سفارشات تکمیل شده

8 )

قیمت تمام شده کالای فروش رفته                                xx

.                  موجودی کالای ساخته شده                                         xx

.     سفارش 100               xx

بابت قیمت تمام شده سفارشات فروش رفته

در پایان دوره مالی ، قیمت تمام شده کالای فروش رفته به حساب سود و زیان بسته می شود.

ثبت حسابداری مربوطه به شرح زیر است (در توضیح گردش حسابهادرهزینه یابی سفارش کار ) :

خلاصه سود و زیان                                               xx

قیمت تمام شده کالای فروش رفته                                           xx

بستن حساب قیمت تمام شده کالای فروش رفته در پایان دوره

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا