حسابداری صنعتی

گردش حسابها درهزینه یابی مرحله ای

گردش حسابها درهزینه یابی مرحله ایگردش حسابها درهزینه یابی مرحله ای : در این سیستم هزینه یابی ، هزینه های تولید هر دایره به حساب موجودی کالای در جریان ساخت همان دایره منظور می شود.

ثبت های حسابداری مربوط به هزینه یابی مرحله ای به شرح زیر می باشد (در توضیح گردش حسابها درهزینه یابی مرحله ای) :

حسابداری مواد اولیه :

در سیستم هزینه یابی مرحله ای ، مواد اولیه ای که از انبار صادر می شود ، در حواله انبار باید مشخص گردد که مربوط به کدام دایره یا مرکز هزینه می باشد.

ثبت حسابداری مربوط به مصرف مواد مستقیم به صورت زیر می باشد :

موجودی کالای در جریان ساخت-دایره الف                    xx

موجودی کالای در جریان ساخت-دایره ب                      xx

.                  موجودی مواد اولیه                                             xx

حسابداری حقوق و دستمزد (در توضیح گردش حسابها درهزینه یابی مرحله ای) :

در سیستم هزینه یابی مرحله ای احتیاج به تهیه کارت ساعات کارکرد با جزئیاتی که در سیستم هزینه یابی سفارش کار مورد استفاده قرار می گیرد ، نمی باشد.

بلکه در کارت ساعات کارکرد هر کارگر در هر دایره ، ساعات کار مفید و قسمت ” سایر ” ( زمان صرف شده جهت آماده سازی و نظافت ماشین آلات و اوقات تلف شده ) به طور روزانه تکمیل می گردد.

هزینه کار مستقیم هر دایره به حساب موجودی کالای در جریان ساخت همان دایره منظور می شود.

ثبت حسابداری مربوط به هزینه کار مستقیم به صورت زیر می باشد :

موجودی کالای در جریان ساخت-دایره الف                    xx

موجودی کالای در جریان ساخت-دایره ب                       xx

.                   کنترل حقوق و دستمزد                                         xx

 

گردش حسابها درهزینه یابی مرحله ای

حسابداری سربار کارخانه (در توضیح گردش حسابها درهزینه یابی مرحله ای) :

سیستم هزینه یابی مرحله ای نیز به روش های هزینه یابی واقعی و نرمال قابل اجرا می باشد.

در سیستم هزینه یابی مرحله ای ، زمانی استفاده از نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه ضرورت پیدا می کند که مقدار تولید یا هزینه های سربار کارخانه ماه به ماه به طور قابل ملاحظه ای تغییر نمایند.

در صورتی که مقدار تولید و هزینه های سربار کارخانه ماه به ماه نوسان زیادی نداشته باشند ، می توان از هزینه های واقعی سربار کارخانه جهت هزینه یابی محصول استفاده نمود.

هزینه های واقعی سربار کارخانه هر دایره به حساب کنترل سربار ساخت همان دایره منظور می شود.

در این مورد ثبت زیر صورت می گیرد :

کنترل سربار کارخانه-دایره الف                             xx

کنترل سربار کارخانه -دایره ب                              xx

.                  حساب های مختلف                                            xx

اگر روش هزینه یابی واقعی باشد ، هنگام تهیه گزارش هزینه تولید ، ابتدا باید هزینه های دوایر خدماتی را به دوایر تولیدی تسهیم و سپس کل سربار هر دایره تولیدی را ( بعد از تسهیم ) به حساب موجودی کالای در جریان ساخت همان دایره منتقل نمود.

ثبت مربوط به صورت زیر است (در توضیح گردش حسابها درهزینه یابی مرحله ای) :

موجودی کالای در جریان ساخت-دایره الف                    xx

موجودی کالای در جریان ساخت-دایره ب                      xx

.                  کنترل سربار کارخانه – دایره الف                                xx

.                  کنترل سربار کارخانه – دایره ب                                  xx

انتقال قیمت تمام شده واحدهای تکمیل شده یک دایره به دایره بعد در توضیح (گردش حسابها درهزینه یابی مرحله ای) :

در صنایعی که از سیستم هزینه یابی مرحله ای استفاده می کنند ، واحد هایی که در یک دایره تکمیل می گردند ، به دایره بعد منتقل می شوند.

قیمت تمام شده واحدهای انتقال یافته بین دوایر بر اساس محاسبات گزارش هزینه تولید می باشد.

ثبت حسابداری زیر مربوط به قیمت تمام شده واحدهایی می باشد که از دایره الف به دایره ب منتقل شده اند :

موجودی کالای در جریان ساخت-دایره ب            xx

.         موجودی کالای در جریان ساخت-دایره الف                                                xx

در مورد واحدهایی که در دایره ب تکمیل گردیده و به انبار کالای ساخته شده منتقل شده اند ، ثبت حسابداری زیر صورت می گیرد :

موجودی کالای ساخته شده                          xx

موجودی کالای در جریان ساخت-دایره ب                                                xx

در مورد واحدهایی که فروش رفته اند ، ثبت حسابداری زیر صورت می گیرد :

قیمت تمام شده کالای فروش رفته                     xx

.                  موجودی کالای ساخته شده                     xx

در پایان دوره مالی ، قیمت تمام شده کالای فروش رفته به حساب سود و زیان بسته می شود.

ثبت حسابداری مربوطه به شرح زیر است (در توضیح گردش حسابها درهزینه یابی مرحله ای) :

خلاصه سود و زیان                              xx

قیمت تمام شده کالای فروش رفته                     xx

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا