ثبت سندافتتاحیه

پرسش

وقتی که سه مانده حساب دراول سال داریم چگونه بایدحساب طرف مقابل راانتخاب کنیم.
۱-مانده حقوق یکی ازپرسنل۹۴۵۰۰۰۰ریال بستانکار
۲-مانده طلب یکی ازپیمانکاران۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال بستانکار
۳-مانده تنخواه گردان۲۵۰۰۰۰۰ریال بدهکار
۴-مانده حقوق یکی ازپرسنل۳۰۰۰۰۰۰ریال بدهکار
لطفاراهنمایی نمائید.

در حال پیشرفت 0
جعفریان 6 ماه 1 پاسخ 117 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. مبالغ ذکر شده تراز نیست و معمولا ما به التفاوت آنها مربوط به سرمایه می باشد

ارسال یک پاسخ