حکم صدور چک بلامحل چیست؟

پرسش

حکم صدور چک بلامحل چیست؟

در حال پیشرفت 0
جعفریان 3 ماه 1 پاسخ 102 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات ذکر شده در قانون صدور چک محکوم  به شرح زیر  خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.

    ۱-حداکثر مجازات ذکر شده در قانون چک (یعنی دو سال حبس)

    ۲-ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال

    ۳-اجرای حتمی مجازات و عدم امکان تعلیق.

ارسال یک پاسخ