سند حسابداری خرید ارز

پرسش

سوال من در رابطه با نحوه قبت حسابداری خرید ارز از صرافی و حواله به حساب تامین کننده می باشد.

مابرای سفارشات خارجی، از طریق صرافی حواله ای رو به حساب تامین کننده واریز کردیم، با توجه به اینکه خرید ارز از سامانه نیما انجام شده است، صرافی به ما فاکتور رسمی هم داده که دو آیتم دارد، اولی تعداد و مبلغ ارز و دومی هم کارمزد خود صرافی، لطفا بفرمائید که ما برای پول واریزی به حساب صرافی چه سندی باید بزنیم، و انتقال از حساب صرافی به حساب تامین کننده باید به چه صورتی انجام شود؟

در حال پیشرفت 0
جعفریان 11 ماه 1 پاسخ 233 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. کارمزد مربوطه که به عنوان هزینه در حساب ها درج می شود و پرداختی به حساب شخص بستانکار نیز، همانند سایر بستانکاران درج خواهد شد.

ارسال یک پاسخ