سود و زیان پروژه

پرسش

در شرکتی که کارپروژه ای و سفارشی انجام می دهد برای یک سفارش در حساب های دریافتنی / پروژه ….. یک حساب ایجاد می کنیم برای هزینه ها و در قسمت درآمد ها هم یک حساب ایجاد می شود جهت درامد سوال من اینه که در پایان کار که سفارش تحویل داده شد هزینه و درآمد پروژه با هم بسته می شود و سود و زیان سفارش به سود و زیان سال جاری بسته می شود یا هر دو به سود و زیان سال جاری بسته می شود.

در حال پیشرفت 0
جعفریان 6 ماه 1 پاسخ 171 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. در شرکت های پیمانکاری، میزان سود هر پروژه مهم است و لذا معمولا درآمد و هزینه هر پروژه با هم بسته می شود

ارسال یک پاسخ