نحوه ثبت حقوق و دستمزد

پرسش

نحوه ثبت حقوق و دستمزد چگونه است؟

در حال پیشرفت 0
جعفریان 3 ماه 1 پاسخ 104 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. طرف بدهکار :

  • هزینه حقوق کارکرد
  • هزینه ماموریت
  • بن کارگری
  • اضافه کار
  • ۲۳ درصد بیمه سهم کارفرما

  طرف بستانکار:

  • جاری کارکنان به مبلغ حقوق قابل پرداخت بستانکار می شود.
  • بستانکاران غیر تجاری – مالیات حقوق و دستمزد به مبلغ کسورات مالیات بستانکار می شود.
  • بستانکاران غیر تجاری – سازمان تامین اجتماعی به جمع مبالغ ۷% سهم بیمه شده، ۳% بیمه بیکاری، ۲۰% بیمه سهم کارفرما بستانکار می شود.

ارسال یک پاسخ