نحوه ثبت سند چک برگشتی

پرسش

ثبت سند چکهای برگشتی در هر یک از سه حالت زیر به چه صورته؟ ۱- چکی که ما صادر کردیم و به مشتری دادیدم؛ حالا برگشت خورده. ۲- جکی که از مشتری گرفته ایم و برگشت خورده. ۲- چکی که از مشتری گرفته ایم و به مشتری دیگه ای خرج کریدم، حالا برگشت خورده.

در حال پیشرفت 0
جعفریان 6 ماه 1 پاسخ 862 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. ۱-

  اسناد پرداختنی در جریان     xxx

  .      اسناد پرداختی برگشتی          xxx

  می توان به این شکل نیز ثبت نمود:

  اسناد پرداختنی               xxx

  .       حساب های پرداختنی     xxx

  ۲-

  حساب های دریافتنی      xxx

  .         اسناد دریافتنی           xxx

  ۳-

  حساب های دربافتنی-صادر کننده چک   xxx

  .      حساب های پرداختنی-دریافت کننده    xxx

ارسال یک پاسخ