گزارش خرید و فروش فصلی

پرسش

گزارش خرید و فروش فصلی چیست؟

در حال پیشرفت 0
جعفریان 3 ماه 1 پاسخ 112 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. گزارش فصلی خرید و فروش با عنوان‌های دیگری مانند معاملات فصلی خرید و فروش، گزارشات فصلی موضوع ماده ۱۶۹، صورت معاملات فصلی، گزارشات فصلی و… ذکر می‌شود. با موظف کردن افراد حقیقی و حقوقی از جانب سازمان امور مالیاتی برای ارائه و تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی، تمام مودیان وظایف و تکالیف خود را به درستی انجام می‌دهند.

ارسال یک پاسخ